رفع ناسازگاری با استفاده از برنامه نویسی خطی

در این مدل، تابع هدف به صورت یک تابع خطی از متغیر­های تصمیم در نظر گرفته می­شود که این متغیرها به وسیله­ی عامل­های مختلف موجود در مسئله فراهم می­گردد. صورت کلی این تابع به صورت  می­باشد که  متغیرهای تصمیم و  ضرایب هستند. یک مثال برای این روش، نحوه­ی عملکرد یک شرکت صنعتی است، هدف این شرکت ماکزیمم نمودن سود کلی است. در این مورد   ممکن است نشان­ دهنده ­ی کمیت­های محصول­ های متفاوت شرکت و  سود واحد هر محصول از این شرکت باشد. هر عامل در این محیط می­تواند به صورت یک واحد از شرکت در نظر گرفته شود و هر یک از این واحدها ممکن است دید متفاوتی از سود کلی شرکت داشته باشند. در صورتی که ضرایب، ثابت در نظر گرفته شود، ماکزیمم سود، تنها به مقادیر متغیرهای تصمیم بستگی خواهد داشت. حال اگر بیش از یک مجموعه از مقادیر برای هدف وجود داشته باشد، در تعیین مقدار هر محصول، ناسازگاری روی خواهد داد. در این صورت به عامل دیگری در محیط برای رفع ناسازگاری نیاز است. این عامل می­تواند با محاسبه­ی تابع هدف برای مقادیر مختلف متغیرهای تصمیم و مقایسه­ی آنها، مسئله را حل کند [6].

مدل برنامه­نویسی خطی دارای مزایای زیر است:

  1. سادگی: برنامه ­نویسی خطی بر تئوری معادله مبتنی است و تنها از یک معادله با توان 1 استفاده می­کند.
  2. شفافیت: در معادله­ ی هدف، متغیرهای تصمیم و ارتباط میان آنها بیان می­گردد، درنتیجه شناسایی ارتباط بین این متغیرها از طریق این معادله کار ساده­ایی است.
  3. قابلیت بسط: تعداد عامل­های محیط می­تواند بسیار زیاد باشد و عامل رفع ناسازگاری می­تواند مسئله را بین آنها حل کند.
  4. سلسله مراتب: مشابه با قابلیت بسط، هر عامل می­تواند یک زیرهدف داشته باشد که آن نیز می­تواند با برنامه ­نویسی خطی شرح داده شود.
  5. صحت: این مدل بر تئوری­های کمی مبتنی است و از آنجا که تئوری­های کمی بسیار شفاف و قطعی هستند، اگر یک مدل بتواند با تئوری­های کمی شرح داده شود، قابل اثبات خواهد بود.

معایب برنامه ­نویسی خطی شامل موارد زیر است:

  1. در عمل، یافتن معادلات محدودیت به صورت متغیرهای تصمیم کار مشکلی است.
  2. برنامه ­نویسی خطی نمی­تواند مسائل مبهم را بپوشاند، به عنوان مثال، اگر متغیرهای تصمیم با احتمالاتی، مقادیری را دریافت کنند، نمایش این احتمالات با استفاده از تابع هدف برنامه­ نویسی خطی امکان­پذیر نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *