روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی

University_of_Tehran_logo

دانشگاه تهران
دانشكده‌ي مهندسي برق و كامپيوتر
سمينار كارشناسي ارشد هوش ماشين و رباتيك

فهرست مطالب
سرطان چیست؟
لزوم مدلسازی تومور های سرطانی
مدل چند مقیاسی

سرطان یک بیماری ژنتیکی است!
سرطان چیست؟ نحوه رشد بی رویه سلولها
اختلال در چرخه تکثیر سلول ( Cell Cycle )
اختلال در مرگ سلول؛ از بین نرفتن سلولها در شرایط کمبود اکسیژن
تغییر در برنامه مرگ و تکثیر سایر سلولها
توسعه شبکه مویرگی ( Angiogenesis )

سرطان چیست؟ چرخه تکثیر سلولی ( Cell Cycle )
سرطان چیست؟ توسعه شبکه مویرگی ( Angiogenesis )
سرطان چیست؟ جمع بندی
سرطان بیماری ژنتیکی است.
علت : تغییر برنامه طبیعی مرگ و تکثیر سلول

لزوم مدلسازی تومور های سرطانی شکست روشهای درمان سرطان
عدم شناخت کافی نسبت به عوامل مولد سرطان
لزوم مدلسازی تومور های سرطانی مزیت مدلسازی تومور های سرطانی
پیش بینی پاسخ درمان
پیش بینی رشد تومر در شرایط توام با ریسک
آموزش و مشاوره برای پزشکان جوان
روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی دسته بندی روشها (1)
روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی دسته بندی روشها (2)
بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی محیط رشد تومور ناهمگن است!
بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی مدلسازی رشد تومور در محیط ناهمگن
جهت مدلسازی رشد تومور در محیط ناهمگن به چه چیزی احتیاج داریم؟
مدلسازی دینامیک محیط
مدلسازی سلولهای سرطانی و بافت میزبان با استفاده از اتوماتای سلولی
مدلسازی مواد شیمیایی درون سلولهای مجاور مویرگها و به دور از مویرگها

بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی مدلسازی دینامیک محیط رشد ناهمگن

تغییرات شعاع مویرگی
با توجه به تغییرات فشار، میزان جریان و غلظت خون
تغییرات غلظت خون
با توجه به میزان اکسیژن موجود در خون و شعاع مویرگ
تغییرات حجم اکسیژن در جایی که مویرگها شاخه می شوند

بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی مدلسازی سلولها با استفاده از اتوماتای سلولی(1)
بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی قوانین حاکم بر اتوماتای سلولی
یک سلول سالم/سرطانی میتواند در صورتی که یکی از خانه های مجاورش خالی بود و اکسیژن کافی در اختیار داشت، تکثیر شود.
در شرایط کمبود اکسیژن، سلول سالم از بین می رود.
سلول سرطانی مقاومت بیشتری در مقابل کمبود اکسیژن دارد.

بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی مدلسازی مواد شیمیایی درون سلولی
بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی مدلسازی چند مقیاسی
بررسی روشهای مدلسازی تومورهای سرطانی مدلسازی چند مقیاسی
مدلسازی چند مقیاسی:
تطبیق و توسعه شبکه مویرگی
اتوماتای سلولی
مدلسازی مواد شیمیایی درون سلولها

دانلود فایل اصلی

seminar_bavafa

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *