شبکه های ایستا و شبکه های پویا

از جهات مختلفی می‌توان گراف ها و شبکه ها را دسته بندی کرد. در واقع این دسته بندی ها نمایان گر ویژگی های مشترک اعضای آنها می‌باشد. به عنوان مثال، از لحاظ نوع یال ها، می‌توان گراف ها را به دو گروه گراف های جهت دار و بدون جهت؛ و گراف های وزن دار و بدون وزن تقسیم کرد.

یکی دیگر از مواردی که می‌توان شبکه ها را بر اساس آن دسته بندی کرد، عامل زمان است. شبکه هایی را که ساختار آنها در طول زمان تغییر نمی‌کند و یا برای بررسی، یک وضعیت خاص از آنها در نظر گرفته می‌شود را شبکه های ایستا[1] و شبکه هایی را که با گذشت زمان، ساختار آنها تغییر می‌کند را شبکه های پویا[2] می‌نامند.

به عنوان مثال، شبکه های اجتماعی، نمونه ای شبکه های پویا هستند. این شبکه ها دائما در طول زمان در حال تغییر می‌باشند. ورود اعضای جدید به شبکه، ایجاد رابطه های جدید بین اعضا، ترک شبکه توسط برخی از کاربران و یا قطع برخی از روابط بین اعضا، نمونه هایی از تغییرات ایجاد شده در ساختار شبکه های اجتماعی در طول زمان است. این تغییرات در ساختار شبکه، ایجاب می‌کند که تحلیل های مورد نیاز، دائما مورد بازبینی و بروز رسانی قرار گیرند.

[1] Static Networks

[2] Dynamic Networks

 

تشکل های غیر همپوشان[1] و تشکل های همپوشان[2]

یکی از موضوعات کاربردی در زمینه تحلیل شبکه‌ها، شناسایی تشکل‌ها  در شبکه است. می‌توان هر تشکل را توده‌ای متراکم از رئوس در نظر گرفت که از طریق یالهای اندکی با تشکل‌های دیگر در ارتباط است. به عنوان مثال دانشجویان یک دانشکده که در یک شبکه اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند، یک تشکل را تشکیل می‌دهند.

اگر اعضای یک شبکه، تنها امکان عضویت در یک تشکل را داشته باشند، تشکل های ایجاد شده غیر همپوشان خواهند بود، یعنی هیچ تشکلی با سایر تشکل ها عضو مشترک نخواهد داشت. به عنوان مثال، در شبکه بازیکنان فوتبال، هر بازیکن در یک دوره از مسابقات، تنها در یک تیم بازی می‌کند و نمی‌تواند در تیم دیگری نیز حضور داشته باشد.

اگر اعضای یک شبکه، بتوانند در یک یا چند تشکل عضو شوند، تشکل های ایجاد شده همپوشان خواهند بود، یعنی ممکن است در شبکه تشکل هایی وجود داشته باشند که با برخی از تشکل های دیگر یک یا چند عضو مشترک داشته باشند. به عنوان مثال، در یک شبکه اجتماعی، یک کاربر ممکن است در گروه همکلاسی های دوران دبیرستان خود عضو بوده و همزمان در یک گروه موسیقی نیز عضویت داشته باشد و یا از طرفداران یک باشگاه ورزشی هم باشد.

در واقع می‌توان گفت که تشکل های غیر همپوشان حالت خاصی از تشکل های همپوشان هستند. معمولا شبکه هایی که امروزه با آنها سر و کار داریم و بررسی و تحلیل آنها برای ما مورد توجه هستند، شبکه هایی هستند که دارای تشکل های همپوشان می‌باشند. شبکه های ارتباط های تلفنی و پیامکی کاربران تلفن همراه، نامه های الکترونیک کاربران پست الکترونیک، وب سایت های موجود در شبکه اینترنت، کاربران شبکه های اجتماعی، روابط خویشاوندی و بسیاری موارد دیگر، نمونه هایی از شبکه هایی هستند که دارای تشکل های همپوشان می‌باشند.

[1] None Overlapping Communities

[2] Overlapping Communities

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *