طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس

فایل متنی

طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس

دانشگاه صنعتي اميركبير – دانشكده مهندسي پزشكي

 

خلاصه

كليات پزشكي از راه دور

کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور

پزشكي از راه دور اورژانس

كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي

اختلالات شبكه هاي رايانه اي

نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس

بيان مساله طرح

اهداف طرح

روشها

الگوريتم مدل

نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل

تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي

تفسير نتايج وبحث

منا بع

 

  • Cisco CCNA Certification Guide , Wendell Odom , Cisco press ,2002
  • Internet Dictionary, Castells A. , Kogan page , 2000
  • Telemedicine:An overview , Linkous JD. , Journal of Medical Practice Management 2002 18:24-27
  • Extending Healthcares Reach:Telemedicine can help spread medical expertise.IEEE spectrum 2002 39:66-61
  • Teaching Case Report: Use of Telemedine for an emergency craniotomy in a pediatric trauma,Candian Medical Association , JAMC 2004 171(5)
  • The success of emergency telemedicine at the university of newyork at buffalo , Ellis DG & Mayrose J. , Telemedicine Journal and E-health 2003 9(1)

 

لینک دانلود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *