ربات عبور از مانع متلب MATLAB PSO

عبور از مانع با چند ربات و الگوریتم PSO تغییر یافته

لینک دانلود

در تست الگوریتم حرکت چند رباتها در صفحه، یکی از مسائلی که بسیار استفاده می شود، مسئله جلوگیری از مانع یا برخورد نکردن با مانع می باشد. در این مسئله تعدادی ربات وجود دارند که از یک نقطه شروع باید حرکت خود را آغاز کنند و به یک ناحیه به نام هدف برسند. در مسیر حرکت این رباتها به سمت ناحیه هدف ، تعدادی مانع قرار دارد که مانع از حرکت مستقیم رباتها به سمت ناحیه هدف می شوند.
شکل این موانع و مکان آنها در صفحه مسئله هیچ قانون مشخصی ندارد و توسط طراح مسئله مشخص می شود و لی باید به گونه ای باشد که رباتها با استفاده از دانش جمعی بتوانند مسیر مناسب را پیدا کنند و هرچه مشکل تر باشد ، قدرت الگوریتم بهتر سنجیده می شود.


کاربردهای بسیاری برای این مسئله در جهان واقعی وجود دارد. به عنوان مثال موقعیتی را فرض کنید که بخواهیم ربات امداد کننده ای در یک منطقه زلزله آمده به نقطه خاصی که برای آن مشخص می کنیم ، برود و امدادرسانی کند. در مسیر حرکت این ربات قطعا خانه های آوار شده ای قرار دارند و مسیرهای عبوری مانند خیابان ها مسدود شده است، این ربات باید با کمک چند ربات دیگر باید بتواند مسیر مناسبی برای رسیدن به نقطه هدف پیدا کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *