مدل های استقرار رایانش ابری

2.5.3.6.1 ابر خصوصی PRIVATE

این ابرها عموماً متعلق به یک شرکت منفرد و یا شرکت هاي استیجاري هستند و سرویس ها فقط در داخل همان شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین سرویس ها مستقیماً به مشتریان عرضه نمی شوند. در واقع این سازمان هاي هنوز نخواسته یا نتوانستهاند که سرویس هایشان را در اختیار عموم مردم قرار دهند.نمونه: e-bay

2.5.3.6.2 ابر عمومی PUBLIC

سازمان ها می توانند از سرویس هاي ارائه شده توسط سازمان هاي دیگر استفاده نمایند و البته سرویس هاي درون سازمانی خود را نیز در معرض دید سازمان هاي دیگر قرار دهند. این کار به شرکت ها این اجازه را می دهد تا ساخت سرویس هاي خود را برون سپاري Outsourcingکنند و از این طریق هزینه هاي ساخت سرویس را کاهش دهند. نمونه: ابرهاي آمازون، Google Apps و Windows Azure

2.5.3.6.3 ابر ترکیبی HYBRID

با اینکه سازمان هاي می توانند با استفاده از سرویس هاي ارائه شده در ابرهاي عمومی و برون سپاري نیازمندي هایشان از کاهش هزینه زیرساخت بهرهمند شوند، با این حال این کار همیشه مطلوب نیست و سازمان ها عموماً ترجیح می دهند کنترل نسبی بر روي داده ها و سرویس هاي خود داشته باشند. در این شرایط آنها می توانند براي سرویس هاي حساس خود از مدل خصوصی و در همان زمان، براي سایر سرویس ها از مدل عمومی استفاده کنند که به این مدل، ابر ترکیبی گفته می شود.نمونه: ابرهاي زیادي که با این مدل کار کنند وجود ندارند.

2.5.3.6.4 ابر انجمنی COMMUNITY

در این مدل چندین سازمان که تقریباً حرفه و نیازمندي هاي آنها مشترك می باشد. منابع و سرویس هایشان را با هم به اشتراك می گذارند و یک ابر انجمنی را تشکیل می دهند. نمونه : Open Cirrus

2.5.3.6.5 ابر خاص-منظوره SPECIAL PURPOSE

ابرهاي ارائه دهنده IaaS سرویس هاي همه منظوره اي را ارائه می دهند که می توانند مورد استفاده دامنه وسیعی از مشتریان با سناریو هاي کاربردي متعدد قرار گیرد. در مقابل این گونه ابرها، ابرهاي دیگري مثل ارائه دهندگان PaaS وجود دارند که دامنه مشتریان محدود تري دارند و براي اهداف خاصی طراحی گردیده اند که به این گونه ابرها، خاص منظوره اطلاق می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *