مدهای عملکردی میکروشبکه

میکروشبکه دارای دو مد عملکرد می­باشد که  Grid-connected Mode  و Islanded mode نام دارند. در حالت نرمال، میکروشبکه در مد متصل به شبکة ولتاژ بالا یا متوسط کار می­کند. اما ممکن است به صورت اجباری یا برنامه ریزی شده مد جزیره ای اتفاق بیافتد. در این وضعیت میکروشبکه باید بتواند در حالت پایدار و شرایط مستقل عمل نماید.

وقتی میکروشبکه در مد جزیره ای  قرار می گیرد، واحد هایDG مسئول کنترل ولتاژ، متعادل کردن توان و پخش توان[1] بر اساس ظرفیت تولیدیشان می باشند.

 مد اضطراری نیز وقتی رخ می­دهد که شبکه اصلی دچار خطا می­شود و میکروشبکه باید در ایزوله کردن خود توانا باشد.

1-4-1)مد متصل به شبکه اصلی[2]

شکل (1-3) میکروشبکه را درحالت متصل به شبکه اصلی نشان می­دهد. میکروشبکه در نقطه اتصال توسط یک کلید استاتیک  به شبکه وصل می­شود و خود را به عنوان یک واحد مجزا به شبکه معرفی می­کند. در این حالت ولتاژ و فرکانس میکروشبکه توسط شبکه اصلی تعیین می­شود و DGها اجازه کنترل و تنظیم ولتاژ را ندارند. در این مد ، میکروشبکه می­تواند از شبکه اصلی توان دریافت ویا به آن توان تزریق کند.

شکل1-3). مد متصل به شبکه

1-4-2)مد جزیره­ای[3]

شکل(1-4) میکروشبکه را در حالت جزیره­ای و جدا از شبکه اصلی نشان می­دهد.در این وضیت سوییچ استاتیک که رابط میکروشبکه با شبکه اصلی است قطع می­شود و میکروشبکه به مد
جزیره­ای می­رود. در این حالت میکروشبکه به ­عنوان یک واحد مستقل و ایزوله عمل نموده و کنترل فرکانس و ولتاژ باید توسط کنترل­کننده­های میکروشبکه انجام پذیرد.

علت بروز Islanding  می­تواند نیز عمدی باشد و برای تعمیر و نگه­داری و پشتیبانی از میکروشبکه صورت پذیرد ویا می­تواند غیر عمدی باشد. به این­صورت که در زمان بروز اغتشاش در شبکه اصلی ویا بروزقطعی در شبکه توزیع برای پرهیز از آسیب دیدن بارها و میکرومنابع در میکروشبکه، این پدیده رخ ­دهد. عمده مسائل کنترلی  میکروشبکه  برای این حالت و چگونگی گذر از حالت متصل به حالت جدا است و اینکه پایداری میکروشبکه حفظ شود. اهداف کنترلی در زمان بروز حالت جزیره­ای، چون از حالت وصل به قطع می­رود قدری مختل شده و در نتیجه فرکانس و ولتاژ شبکة محلی دچار تغیییر می­گردد. و به همین دلیل انحرافات فرکانس  و ولتاژ  باید صفر و یا در می نیمم مقدار ممکن قرار گیرد.

شکل1-4) مد جزیره­ای

[1]power sharing

[2]grid-connected mode

[3]islanding mode

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *