مكانيسم هاي موجود در شبكه براي ايجاد QoS

بعضی از مکانيسم هاي بكار رفته براي برقراري QoS در شبكه ها به قرار زير می باشند[45]:

  • انواع مكانيسم هاي صف بندي1
  • سرويس هاي مجتمع
  • سيگنالينگ RSVP
  • سرويس هاي تفكيك شده
  • مديريت پهناي باند زير شبكه2 براي شبكه هاي 802

  • QoS در لايه 2 بغير از شبكه هاي 802 (…,ISSLOW1,ATM)  

مكانيسم هاي صف بندي بكاررفته در شبكه ها به دو دسته عمومي كار مداوم2 و كار غير مداوم3 تقسيم
مي شوند.

1-Queueing                                                                                         2-Subnet Bandwidth Management (SBM)

1-Integrated Service over SLOW link layers                                                             2-Work conserving

3-Non work conserving                                                                                              4-Strict priority queueing

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *