مکان یابی مثلتی

مكانيابي در محيط هايشبكه هاي سنسور

روشهاي موقعيت يابي

Proximity

Trilateration

Triangulation

RSSI

Time of Flight

TDoA

اندازه گيري زاويه

-3 اصول رياضي روش Multilateration

تحليل رياضي با استفاده از 3 مرجع با مقادير فاصله صحيح

تحليل با استفاده از مقادير تخمين زده شده براي فاصله

مكانيابي Single Hop

Active Badge

Overlapping Connectivity

APIT1

مكانيابي در محيط هاي Multi-Hop

ارتباط در شبكه هاي چند گامي

تخمين فاصله چندگامي

Iterative and Collaborative Multilateration

مکان یابی مثلثی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.