پاورپوینت های آماده ارائه

 

بررسی اثر تغییرات سیکل کاری بر مورفولوژی و سختی سطحی پوشش نانوکامپوزیتینیکل تنگستن حاوی نانوذراتکاربیدتیتانیومترسیب الکتریکی یافته با جریان پالسی

تنگستن بدلیل شعاع اتمی نسبتا بزرگ و بدنبال آن سنگینی و در نتیجه موبیلیته کم، نمی تواند به تنهایی بر روی کاتد رسوب نماید. بنابراین با بکارگیری کاتیون های نیکل در حمام آبکاری، می توان بطور همزمان نسبت به رسوب کاتیون های تنگستن و نیکل اقدام نمود.

همچنین مکانیزم رسوب نانوذرات فرایند همرسوبی الکتریکی می باشد.

کامپوزیت زمینه فلزی به عنوان پوشش مقاوم به فرسایش و خوردگی، لایه های خود روانکار و پوشش های مانع گرمایی، در موتورهای احتراق و قالب های ریخته گری، بکاربرده می شوند.

قرار گرفتن ذرات جامد مختلف در یک زمینه فلزی می تواند خواص مکانیکی، فیزیکی، الکتریکی، و مغناطیسی را بهبود دهد.

پوشش های کامپوزیتی آبکاری شده که بر روی سطح مورد نظر قرار می گیرند، از ذرات نانو وریزی تشکیل می شوند که شامل ذرات کاربید یا اکسید سخت نظیر CeO2، ZrO2، Al2O3، SiC، WC، مواد فلزی نظیر کروم و ذرات پلیمری نظیر پلی تترافلورو اتیلن (PTFE) یا تفلن، می باشند.

پیشینه آبکاری آلیاژهای NiW به میانه قرن گذشته میلادی (برنر 1963) بر می گردد.

تحقیقات نشان داد که افزودن میکروذرات کاربید تنگستن با اندازه تقریبی نیم میکرون به پوشش نیکل تنگستن در چگالی جریان  0/1 سبب ایجاد ساختاری متراکم با سختی در حدود 10 گیگاپاسکال شد که سبب پیشی گرفتن آن از پوشش های کروم سخت گردیده است.

مشاهده شده که افزایش درصد ذرات در حمام، سبب افزایش آنها در پوشش شده و افزایش میزان ذرات در پوشش سبب تغییر مورفولوژی به گل کلمی می گردد. که دلیل آن کاهش سطح موثر کاتد و به دنبال آن افزایش موضعی چگالی جریان می باشد.

در این تحقیق سعی بر آن شده تا با استفاده از نانوذرات TiC بعنوان فاز تقویت کننده در زمینه نیکل تنگستن مورفولوژی سطحی و سختی این پوشش ها بررسی گردد. گفتنی است تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از نانوذرات TiC در زمینه نیکل تنگستن صورت نگرفته است.

 لینک 


 

رفتار خوردگی وتریبوخوردگی پوشش های رسوب الکتریکی نانوکامپوزیتیNi-Co-W/SiCبرروی زیر لایه مس

 

تولید پوشش های نانو کامپوزیتی در اواخر دهه 1990 

آبکاری الکتریکی پوششهای کامپوزیتی

نحوه انتخاب فاز ثانویه پوششهای کامپوزیتی

مزایای پوشش های کامپوزیتی به روش الکتروشیمیایی

 

 لینک


 

بررسی رسانندگی در فیلم‌های فلزی با کمک شبیه‌سازی

خواص یک لایه نازک با یک ماده بالک متفاوت است.

برای توصیف سطوح زبر و ساختارهای پیچیده از مفهوم فرکتال ها استفاده می کنیم.

آیا میتوان رسانندگی لایه نازک را هم با رفتار فرکتالی بیان کرد؟

مدل رشد طلا : MBE

یک شبکه گسسته مربعی تولید می‌کنیم و با مدل MBE  طلا را رشد می‌دهیم

فاصله نقاط شبکه: طول پیوند طلا – طلا

هر گام زمانی:  به تعداد نقاط شبکه ذره بشیند

لینک


موضوع: بررسي تجربي پارامترهای مؤثر فرآيند پاشش حرارتي HVOF

بر تنش پسماند و استحکام پيوند  پوشش كاربيد تنگستن- كبالت

ذوب كبالت و جامد ماندن كاربيد تنگستن در دماي  فرآيند HVOF

چقرمگي خوب در مقايسه با پوشش هاي سراميكي

سختي و مقاومت سايشي بسيار بالا

زينتر شدن WC-Co در دماهاي كمتر از دماي ذوب كبالت

مقاومت حرارتي تا دماي 500 درجه سانتيگراد

مقاومت خوردگي نسبتاً خوب

  ويژگي هاي پوشش حاصل از HVOF

 • استحكام چسبندگي و پيوستگي بالا
 • تنش فشاري پوشش
 • بهبود رفتار خستگي
 • درصد پائين تخلخل
 • زبري سطح پائين

 تنش هاي پسماند در فرآيند پاشش حرارتي

–  تنش‌هاي كوئنچ (تنش هاي ذاتي يا تنش هاي رسوب)

–  تنش‌هاي عدم انطباق حرارتي

– تنش‌هاي ناشي از برخورد ذرات با سرعت بالا(پينينگ)

– تنش‌هاي فشاري در سطح زير لايه كه قبل از پوشش‌دهي ايجاد مي‌شوند

link


شبیه سازی تأثیر زبری سطح روی انرژی کاسیمیر بین دو صفحه ی فلزی موازی در حد فواصل زیاد

دو صفحه رسانای تخت ، صاف، موازی  ،بدون بار ، با بازتاب کامل و در دمای صفر و به فاصله یL از یکدیگردر خلأ

vبا داشتن نیروی بین سطوح تخت زبر، می توان نیروی بین سطح تخت و کره را حساب کرد. با توجه به این که در این هندسه، کارهای تجربی بسیاری صورت گرفته می توان نتایج حاصل از آزمایشات را با نتایج شبیه سازی شده مقایسه کرد و درصد خطا را بدست آورد.

vمی توان از فلزات دیگری هم برای زبرکردن سطوح استفاده کرد و با توجه به مدل رشد مربوط به هر فلز، و ببینیم که آیا نوع فلز و نوع مدل رشد در مقدار این نیرو تأثیر می گذارد یا نه؟

vجنس صفحات را غیر یکسان بگیریم وابستگی انرژی به جنس صفحات در دمای صفر و غیر صفر را هم بررسی کنیم.

vبهتر است پارامتر دما را هم در صورت میسر بودن در شبیه سازی ها وارد کنیم و ببینیم که در مقدار نیرو چه تأثیری دارد.

vبه جای دو صفحه ی رسانا بهتر است این نیرو را بین دو ماده ی عایق هم شبیه سازی کنیم و مقادیر بدست آمده را با هم مقایسه کنیم.

 link


 

تاثیر درصد پوشانندگی در عملیات ساچمه زنی بر اندازه ی دانه، سختی و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 در محیط NaCl

کاهش اندازه‌ي دانه در ناحيه اي به ضخامت چند ميکرومتر زير سطحفولاد زنگ نزن دوفازي 2205به مقادير زير ميکرون و نانومتربه روش ساچمه زنی

بررسی تاثير درصد پوشانندگي(%200000، %300000 و %400000)بر اندازه‌ي دانهو ضخامت ناحيه‌ي نانوساختار

بررسی مشخصات ناحيه‌ي نانوساختار توسط ميکروسکوپ نوري، ميکروسکوپ الکتروني روبشي گسيل ميدانو ميکروسکوپ پروبي روبشي

بررسی ميکروسختي سنجي به روش ويکرز و مقاومت به خوردگي در محلول NaCl3/5درصد وزني به روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک

کاهش اندازه دانه، افزایش ضخامت ناحيه ي نانوساختار، افزايش سختي و بهبود مقاومت به خوردگي با افزايش درصد پوشانندگي

 

افزایش سختي سطح و ضخامت ناحيه ي نانوساختار تشکیل شده در سطح با افزايش درصد پوشانندگي

کاهش اندازه ي لايه ها در ناحيه نانوساحتار، با افزایش درصد پوشانندگی

افزایش اندازه دانه و کاهش سختي با پيشروي در عمق و افزايش عمق

کاهشمقاومت به خوردگي پس از عملیات ساچمه زني با شرايط  انتخاب شده در اين تحقيق

بهبود  مقاومت به خوردگي با افزايش درصد پوشانندگي

link


 

غنی­سازی سطحی پوششCoNiCrAlY توسط آلومینیوم­دهی پودری

کاربرد و اهمیت پوشش نفوذی و روکشی

ضرورت انجام پژوهش

روش اعمال پوشش روکشی و نفوذی در پژوهش حاضر

بررسی مکانیزم تشکیل پوشش آلومیناید ساده و پوشش روکشی آلومینیوم دهی شده

ارائه نتایج کلی

 فاز بین فلزی عمده تشکیل شده بر پوشش CoNiCrAlY طی عملیات آلومینیوم­دهی، فاز  (Ni,Co)Alاست.

link


 

بررسی تأثیر نانوسیلیکای فومی بر خواص سایشی و فرسایشی پوشش های شفاف خودرو

خواص (در مقایسه با پوشش های پلیمری دیگر) :

 • مقاوم در برابر سایش  (Abrasion Resistance)
 • مقاوم در برابر خراش   (Scratch Resistance)
 • مقاوم در برابر شرایط محیطی  (Weathering Resistance)
 • مقاوم در برابر پرتو UV
 • مقاوم در برابر عوامل شیمیایی و حلال ها
 • جلا و درخشندگی بالا( High Gloss )

کاربرد ها :

 • صنایع خودروسازی
 • صنایع نفت و پتروشیمی
 • صنایع هوا – فضا
 • صنایع دریایی
 • صنایع نظامی
 • صنایع چوب
 • صنایع الکترونیک

دلایل افزایش مقاومت به سایش فرسایشی در پوشش های نانوکامپوزیتی:

نقش ذرات نانو فیلر در افزایش مقاومت سایشی پوشش :

میکروسختی پوشش‌های نانوکامپوزیتی نیز به دلیل افزایش مدول در حضور نانوذرات نسبت به انواع خالص افزایش یافت.

با افزایش مدول، سختی، چقرمگی و جذب انرژی بالا در سیستم های نانو کامپوزیتی، مقاومت به سایش پین روی دیسک آنها نیز بهبود یافته و خستگی سطحی به عنوان مکانیزم سایشی غالب شناخته شد.

نانو پوشش های شفاف، روکش نهایی ایده ال در سیستم رنگ خودرو به شمار می آید.

link


بررسی ریزساختار و نحوه تشکیل پوشش­های سد حرارتی  دارای ترک­های عمودی

 • پیش گرم کردن سطح زیرلایه
 • پاشش ذرات مذاب بر سطح
 • ذوب مجدد سطح پولک زیرین توسط پولک ورودی
 • به وجود آمدن اختلاف شیب حرارتی به دلیل استفاده از سیستم خنک کننده
 • ایجاد ریز ترک در پولک زیرین
 • سرایت ریز ترک به پولک های بعدی
 • تشکیل پوشش دارای ترک عمودی

در پوشش­های دارای ترک عمودی میزان تنش کششی در حین گرمایش در حد پایین­تری است. زیرا ترک‌های عمودی از تمرکز تنش کششی جلوگیری می­کند. مکانیـزم این اثر مانند ساختار ستونی پوشش­هایتولیدشده به روش رسوب فیزیکی بخار است (شکل2-6) [62]. هرچه تنش کششی قبل از سرد شدن کمتر باشد سطح تنش فشاری بعد از سرد شدن نیز کمتر می­شود و نیروی محرک برای رشد ترک نیز کمتر می­شود.

 • با افزایش ضخامت هر پاس تراکم ترک­ عمودی افزایش یافت.
 • با افزایش نرخ تغذیه پودر،تعداد ترک عمودی در سطح مقطع نمونه ها افزایش یافت.
 • با کاهش فاصله پاشش، تراکم ترک عمودی افزایش یافت.
 • در بعضی نواحی از پوشش، ترک‌هایافقی دیده ­شد که احتمالاً به نظر می رسد به علت عدم چسبندگی بین لایه های پوشش به وجود آمده اند.

 

link

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *