پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس

شناسايي توابع انتقال يک جسم پرنده (موشک)
بررسي روشهاي پيشرفته پخش بار در شبکه‌هاي قدرت توسط کامپيوترهاي شخصي
بازشناسي اعداد و حروف تايپ شده فارسي
شکستن کلمات تايپ شده فارسي به حروف و شناسائي آنها
تجزيه و تحليل آنتن، با دو منعکس کننده غير هم‌محور
مطالعه پايداري گذرا در شبکه چند ماشينه با استفاده از کامپيوترهاي شخصي
شبيه‌سازي شبکه قدرت با استفاده از کامپيوترهاي شخصي
شناسايي سرو مکانيزم موشک SC‎
پخش بار اقتصادي نيروگاهها
بهينه‌سازي در طراحي الکتروموتورهاي اونيورسال به روش کامپيوتري
طراحي پايدار کننده‌هاي شبکه قدرت به کمک گرافيک کامپيوتري
طراحي و ساخت اينورتر فرکانس بالاي ترانزيستوري
طراحي آنتن شيپوري شياردار با مقطع طولي منحني شکل
طراحي شبکه‌هاي مخابراتي HF‎
طراحي سخت افزاري، نرم افزاري و پردازش ترسيم کننده کامپيوتري Design of Hardware, Software and processing af the xy plotter‎
طراحي آنتن بشقابي (Dish‎)
شناسايي آماري حروف دستنويس فارسي
کدهاي بلوکي Block Codes‎/ کدهاي کانولوشن Convolution codes‎/ کدهاي ويتربي Viterby codes‎/ کنترل خطا Erro- Correcting‎/ مخابرات ديجيتال Digital communication‎
طراحي و آناليز کنترل‌کننده‌هاي چند متغيره به کمک گرافيک کامپيوتري
هتشخيص هويت‌گوينده توسط کامپيوتر
طراحي ماشين‌هاي القائي سه فاز با راندمان بهينه
تسهيم کننده رقمي – آماري صوت، تصوير، متن و داده – STA
شناسايي ساختاري حروف دستنويس فارسي
بهينه‌سازي روش PWM‎ در کنترل موتور القائي به روش کنترل برداري
طراحي و پياده‌سازي لايه‌هاي فيزيکي و ارتباط داده شبکه X.25‎
شناسايي پارامترهاي ژنراتور سنکرون
آشکارسازي اهداف راداري در کلاترونويز
تصديق هويت گوينده توسط کامپيوتر
کاهش نويز محيطي از سيگلنال صحبت
ناحيه‌بندي و بازيافت اثر انگشت
بهبود کيفيت سيستمهاي بازشناسي و کدکننده‌هاي برداري و قطعه‌اي صحبت با تغيير متکلم
آناليز CCD‎ و کاربرد آن در فيلترهاي متقاطع وفقي
کاربرد ژنراتورهاي القائي در نيروگاههاي آبي کوچک
شبيه‌سازي پيوند PN‎ در حالت گذرا با استفاده از روش Finite-Element‎.
بررسي تاثير عوامل موثر بر کيفيت سرويس در شبکه‌هاي سوئيچينگ بر چسب‌دار چند پروتکلي (MPLS ‎ ) با استفاده از شبيه‌سازي
شبيه‌سازي نرم‌افزاري اثرات ليزرهاي نئوديميم ياگ و ديود بر بافت بيولوژيکي به منظور ارزيابي قياسي کاربرد آنها در جراحي
کنترل و مانيتورينگ يک دستگاه تهويه مطبوع با يک کنترلگر منطقي برنامه‌پذير
تحليل آنتن‌هاي آرايه فازي ريزنواري به روش FDTD‎
کنترل موتور القايي به روش کنترل غير خطي مقاوم
پخش بار بهينه مقيد به قيود امنيت ماندگار شبکه در سيستمهاي قدرت با دسترسي باز
طراحي شبکه تغذيه آنتن مالتي بيم با استفاده از ساختارهاي DGS‎
برنامه‌ريزي بهينه شبکه‌هاي توزيع در حضور توليد پراکنده
کنترل پيش بين مقاوم با بازخورد خروجي براي سيستم‌هاي داراي عدم قطعيت چند وجهي
آشکارسازي بي‌درنگ عيوب بافتي پارچه
روش مطلوب برنامه‌ريزي مشارکت واحدها با هدف بهبود رفاه اجتماعي در بازار برق
طراحي سيستم انعطاف‌پذير ارتقاء کيفيت توان
بهبود الگوريتم SPIHT‎ در فشرده سازي دوبعدي سيگنال ECG‎
طراحي و شيبه سازي ليزر تصادفي مبتني بر نانو ذرات ZnO‎
طراحي کنترلگر چند منظوره با استفاده از نامساوي‌هاي ماتريسي خطي تعميم يافته
ارائه يک الگوريتم همگراي هم‌دسته‌بندي موازي فازي و بکارگيري آن در شناسايي و کنترل
تخمين بار در شبکه‌هاي توزيع با داده‌هاي زمان واقعي محدود با استفاده از استخراج داده
برنامه‌ريزي توسعة شبکه‌هاي انتقال بزرگ ترکيبي HVAC/HVDC‎ تحت عدم قطعيت‌ها
تحليل آسيب‌پذيري شبکه‌هاي کامپيوتري
مدل‌سازي و تحليل تقويت کننده ليزري نيمه هادي (موج رونده)
طراحي و پياده‌سازي يک پردازنده رمز براي الگوريتم RSA‎
تثبيت و ادغام تصاوير پزشکي
ارزيابي ارائه دهندگان خدمات اينترنت در برابر حمله‌هاي از کاراندازي سرويس (بررسي موضوع و ارائه راه حل)
طراحي فيلتر ديجيتال تاخير کسري متغير
طراحي بسته نرم‌افزاري پردازش تصاوير درسيستم لنزومتر اتوماتيک
شبيه‌سازي سيستم ارتباط داده از طريق ماهواره کم ارتفاع
تلفيق چند گيرنده GPS‎ جهت افزايش سرعت رفع ابهام فاز
بهبود کيفيت طبقه‌بندي سيگنال‌هاي خواب به کمک تلفيق تصميم
تعيين بهينه ذخيره چرخان در مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها با استفاده از آلگوريتم ژنتيک
طراحي و تحليل تضعيف کننده متغير پيوسته کنترل شده با ولتاژ
کنترل تراکم با روش مقاوم براي شبکه‌هاي با سرويس متنوع
طراحي کنترل مقاوم براي سيستمهاي حرکت از راه دور (Teleoperation‎)
طراحي و پياده‌سازي يک سيستم بازشناسي گفتار پيوسته زبان فارسي بوسيله ترکيب شبکه عصبي و مدل پنهان مارکوف
بهبود قابليت‌هاي برقراري مجدد سرويس در شبکه MPLS‎
طراحي يک کنترل کننده تطبيقي تنظيم PID‎ بر اساس نمونه‌گيري چند نرخي از خروجي سيستم
طراحي سيستم اتوپايلوت ديجيتال
شبيه‌سازي دو بعدي پيوند P-N‎ در حالت پايدار با استفاده از روش (FINITE ELEMENT‎)
طراحي گرافيکي شبکه قدرت چند ماشيني
شبيه سازي سيستم اتوپايلوت ديجيتال
طراحي تراشه ASIC‎ براي محاسبه گشتاورهاي تصوير
تاييد هويت اثر انگشت مبتني بر ويژگيهاي غير مينوتيا
طراحي و شبيه‌سازي مدار باند پايه يک گيرنده OFDM‎
شبيه‌سازي عددي انتشار چند پالس ساليتوني در طول موج‌هاي متفاوت در فيبر نوري
سنجش از دور گازها با استفاده از ليزر
طرح و ساخت تقويت‌کننده باند پهن قدرت زياد UHF‎
بررسي نوسانات فرکانس کم در شبکه قدرت ايران
بررسي و طراحي جهت ساخت يک سيستم LADAR‎ براي تشخيص و سنجش از دور گازها
طراحي و شبيه‌سازي سنجش باند پايه فرستنده OFDM‎
طراحي کنترل کننده مدلغزشي فازي براي سيستم ترمز ضد قفل
بازشناسي دست نوشته برخط فارسي
درجه‌بندي کيفي سيب بر اساس خرابيهاي سطحي
طراحي آنتن آرايه‌اي يکسوساز کوچک شده با راندمان تبديل بالا در باند فرکانسي WiMAx‎
مدل‌سازي انتقال حرارت در بافت جهت شبيه‌سازي تصويربرداري حرارتي
حذف تداخل باند باريک در سيستمهاي مخابراتي CDMA‎ با کمک روشهاي مبتني بر پيش پردازش
تحليل آربيتراژ بين انرژي و توان راکتيو در بازار برق
ترکيب طبقه‌بندها با تاکيد بر گوناگوني آنها
بهبود مشخصات پرتو در تصويربرداري اولتراسوند توسط روشهاي پردازش سيگنال
طراحي و پياده‌سازي يک سيستم بازشناسي گفتار فارسي جهت استفاده در اپراتور خود کار تلفني
برنامه‌ريزي توسعه توام پستها و خطوط فوق توزيع
سنتز صفر در الگوي تشعشعي آرايه آنتن مايکرواستريپ در ساختار استوانه‌اي
برنامه‌ريزي توسط شبکه انتقال برق مبتني بر بازار رقابتي
توسعه استراتژي‌هاي جديد کنترلي براي پايداري ولتاژ شبکه‌هاي چند ماشينه
ارائه راهکاري جهت شاخص‌گذاري بمنظور بهبود کارايي در پايگاههاي داده‌اي DNA
تخمين مشخصات پوست با استفاده از فراصوت
ارزيابي احتمالاتي ATC‎ با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان
طبقه‌بندي تصاوير سنجش از دور با ابعاد زياد و نمونه‌هاي آموزشي محدود
بهبود قانون هدايت يک موشک زمين به هوا
طراحي تراشه ASIC‎ براي عمليات بي‌درنگ مورفولوژي در پردازش تصوير باينري
سنتز آناليز فيلتر ميکرواستريپي ميان‌گذر کوچک جديد با استفاده از خطوط انتقال تزويج شده
مدل‌سازي سيستم اپتيکي ميکروسکوپ‌هاي اسکنري ليزري همکانوني
شبيه‌سازي عددي انتشار ساليتون‌هاي فمتو ثانيه‌اي در فيبر نوري با اختلال پاشندگي پله‌اي
لب‌خواني مجموعه محدودي از کلمات فارسي
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت مرکب با استفاده از معادل سازي و کاهش ابعاد شبکه
طراحي کنترلر فازي براي کنترل دما و سرعت توربين گاز
بهينه‌سازي عملکرد تخمينگر جهت برخورد موج توسط شبکه عصبي با رهيافت الگوريتم ژنتيک و کلني مورچه‌ها
بهبود مشخصه‌هاي آنتن با استفاده از ساختارهاي باند ممنوعه الکترومغناطيسي بعنوان رولايه
افزايش پهناي باند در آنتنهاي تشديد عايقي مستطيلي
مدلسازي و شبيه سازي تکنيک ترکيبي ليزر – اولتراسوند
طراحي کم‌توان بخش باند پايه دريک گيرنده فراپهن باند
استفاده از تئوري‌بازي با اطلاعات ناکامل در بازار رقابتي برق
ارائه يک روش جديد آشکارسازي براي سيستم‌هاي مخابراتي چند ورودي – چند خروجي با ساختار فضا – زمان لايه‌اي
طراحي کنترل کننده خود تنظيم PI‎ براي يک سيستم غيرخطي به روش جدول‌بندي بهره فازي
ارزيابي فازي تاثير راهکارهاي بلند مدت مديريت سمت مصرف بر روي الگوي بار و کاهش قدرت بازار در محيط تجديد ساختار يافته
طراحي و شبيه‌سازي مبدل داده در سيستمهاي فرا پهن باند
جايابي شيفت دهنده فاز براي کنترل تراکم در سيستم‌هاي قدرت تجديد ساختار شده
تشخيص نفوذ ناشناخته در شبکه‌هاي کامپيوتري با رويکرد فازي
بررسي و آناليز ليزر نيمه رساناي توان بالا با ساختار چاه کوانتومي GaAs/AlGaAs‎ با ملاحظه آثار پارامترهاي غيرخطي
بازيابي بار شبکه‌هاي توزيع با در نظر گرفتن توليد پراکنده
طراحي کنترلگر AQM‎ با استفاده از مدل جريان سيال بر پايه مکانيزم کنترل جريان TCP-Westwood‎
طراحي کنترل کننده مقاوم تناسبي – انتگرال‌گير – مشتق‌گير براي تنظيم کننده خودکار ولتاژ ژنراتور سنکرون به روش نظريه پسخوراند کمي
مسيريابي و تخصيص طول موج در شبکه‌هاي تمام نوري
تشخيص کلمات کليدي در گفتار فارسي
طراحي و ساخت يک برد سنتز کننده فرکانس در باند ???-‎??? مگاهرتز
ظرفيت کانال متداخل MIMO‎
مدلسازي و بررسي برهمکنش ليزر سوئيچ Q‎ و بافت در عمل حذف ضايعات پيگماني
طراحي يک فرستنده فراپهن باند توان کم
بررسي و آناليز رفتار پيزوالکتريک لايه نازک اکسيد روي و کاربرد آن در قطعات موج صوتي
طراحي وآناليز عددي آنتن‌هاي پچ اکتيو
کنترل همزمان نرخ و مسير در شبکه‌هاي کامپيوتري با رويکرد همکاري‌گرا
تعيين اثر اندازه و شکل موي انسان بر پراکندگي نور پلاريزه
تحليل و بازسازي کلام به روش پيشگويي خطي
سنتز و آناليز و ساخت يک آنتن UWB‎ صفحه‌اي با ابعاد کوچک در باند فرکانسي
ارائه يک چارچوب عمومي جهت ارزيابي عملکرد فيلترهاي سازگار
مدلي براي وارسي حين اجراي نرم‌افزار
بازسازي مدل سه بعدي اجسام با ادغام ويژگي‌هاي مستخرج از تصاوير استريو، تخمين حرکت و تصاوير سايه نيم رخ
ارزيابي اقتصادي قراردادهاي مصرف از ديد شرکت‌هاي خرده فروش برق
امنيت ارسال داده‌ها با کدينگ شبکه
قيمت‌گذاري هم زمان انرژي و ذخيره الکتريکي در شبکه‌هاي الکتريکي
اجراي قوانين هدايتي موشک با ترکيب اطلاعات حسگرها
طراحي، مشخصه‌يابي و ساخت آشکارساز مادون قرمز اينديوم آنتيمونايد
طراحي حفاظت جريان زياد در شبکه توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده
طراحي محيط يادگيري بهينه براي پيش بيني بازار سهام با استفاده از شبکه عصبي
قيمت گذاري و نحوه استفاده از منابع بادي در سيستم‌هاي تجديد ساختار يافته با توجه به عدم قطعيت در توليد
توليد و فشرده‌سازي پالس‌هاي نوري ساليتوني براي مخابرات نوري
مدل‌سازي برهمکنش دارو و ليزر با بافت در درمان سرطان به روش فنوديناميک تراپي (PDT‎)
تهيه نرم‌افزار و سخت افزار کنترل دما در فرآيندهاي صنعتي
طراحي کنترل کننده‌اي تطبيقي براي ژيرسکوپ‌هاي ميکروالکترومکانيکي
تعيين تعداد آنتن فرستنده در سيستم MIMO‎ به منظور آشکارسازي نوع مدولاسيون
بهينه‌سازي آرايه نازک شده(Thinned Array‎) با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيک و جستجوي الگو
طراحي سيستم‌هاي کارگزار هوشمند براي مذاکرات دو جانبه در بازار
تفکيک ضايعات خوش خيم و بدخيم پستان با استفاده از روشهاي شناسايي الگو در تصاوير ديناميکي MRI‎
دايورسيتي مشارکتي کد شده در سيستم OFDM‎
راستي آزمايي حين اجراي برنامه‌هاي واکنشي بي‌درنگ با رويکرد منطق بي‌درنگ
استفاده از روش رگرسيون تعميم يافته در حوزه تبديل موجک براي تاييد امضاي برخط
جبران لقي گيربکس در سيستم سروو، موتور سنکرون آهنرباي دايم
پروتکل مسيريابي مقياس‌پذير براي شبکه‌هاي بي‌سيم اقتضائي
طراحي و تحليل آنتن آرايه‌اي ميکرواستريپ باند پهن براي سيستم‌هاي LMDS‎
بهبود فرآيند بازيابي در سيستم‌هاي قدرت توسط TCSC‎ و SVC‎
طراحي روشي بمنظور تشخيص پديده جزيره‌اي شدن در شبکه‌هاي مجهز به توليد پراکنده
طراحي کنترل کننده‌هاي UPFC‎ و هماهنگي بين آنها جهت افزايش پايداري ديناميکي سيستم‌هاي قدرت
طراحي کنترل‌گر عاملگراي هوشمند براي ناوبري ربات
ارتقاي کيفيت انتخاب خصيصه متون با روش‌هاي الگوريتم ژنتيک و بهينه‌سازي گروه ذرات
آشکارسازي گوشه با يک رويکرد کمينه‌سازي هزينه
مدل‌سازي و استفاده از روشهاي محاسبات ذهني تراختنبرگ در مدارهاي محاسباتي ديجيتال
سنکرون‌سازي مقاوم سيستم‌هاي آشوبناک
طراحي و تحليل عددي جبران ساز پاشندگي مبتني بر ساختارهاي شبه پريوديک
بهينه‌سازي پترن آنتن مونوپالس با استفاده از الگوريتم Pattern search‎
طراحي و تحليل آشکارساز نوري مبتني بر موجبر نوري ريز کاواک حلقوي
کاهش مرتبه کنترل کننده مبتني بر پارامتر يولا با استفاده از نامساويهاي ماتريسي خطي
بررسي توزيع حرارتي پروبهاي دستگاههاي جراحي الکتريکي فرکانس بالا با استفاده از شبيه‌سازي
طراحي و تحليل فيلتر موجبري فشرده شده با استفاده از ساختارهاي فرامواد
طراحي آنتن‌هاي موج‌نشتي توسط ساختارهاي متناوب
ارائه يک روش ترکيبي هوشمند براي مدلسازي و کنترل مقاوم سيستم‌هاي غيرخطي ديناميکي
برنامه‌ريزي مسير بهينه با استفاده از نامساويهاي ماتريسي خطي و کنترل فازي حرکت روبات متحرک
طراحي کنترل کننده‌هاي معکوس تطبيقي و مقاوم براي سيستم حرکت از راه دور از طريق اينترنت
يک پروتکل امن خودسازمان يافته براي لايه شبکه در شبکه‌هاي بي‌سيم اقتضايي
طراحي کنترلگر سيستمهاي عمليات از راه دور با فيدبک نيرو در شرايط نامشخص
کنترل بويلر واترتيوب بااستفاده از شبکه‌هاي عصبي
تحليل، مدل‌سازي و طراحي مدولاتورهاي الکتروجذبي موج رونده
طراحي کنترلگر چند هدفه سيستم فازي براساس مدل T-S‎
مکان‌يابي و هدايت رباتهاي متحرک بر اساس نظريه ترکيب اطلاعات
يک روش سريع براي استخراج کليه ازبافت اطراف در تصاوير فراصوت
مدل فيزيکي و تحليل رفتار ايستان و ديناميکي با فيدبک گسترده شيبدار دو پايدار
نقشاب زني مقاوم تصوير با تبديل DCT-4*4‎
بهبود ادغام تصاوير سه بعدي پزشکي دربررسي تومورهاي مغزي
ارزيابي عملکرد گيرنده فرآپهن باند RAKE‎ و تحليل اثر خطاي تخمين کانال
طراحي و شبيه‌سازي کنترل کننده پيش بين براي موتورهاي توربوشارژر
طراحي و شبيه‌سازي UPQC‎ ب منظور بهبود کيفيت توان وانتقال توان انرژي باد به شبکه
جايابي سيستمهاي کليدزني (سکسيونر و نقاط مانور) در شبکه‌هاي توزيع با حضور توليد پراکنده
آشکارسازي چند کاربره در سيستم CDMA‎ با بارشدگي بالا و کدشده با روش LDPC‎
طرح اتوماسيون جهت مديريت اتفاقات در شبکه هاي توزيع با خصوصيات ساختاري مشابه شبکه ايران
بازشناسي قلم فارسي با استفاده از روش تايپوگرافيک
خواندن خودکار نقشه چاپي فرش
چند پخشي چندگانه با کمترين انرژي در شبکه‌هاي بيسيم اقتضايي با استفاده از کدينگ شبکه
طراحي و شبيه‌سازي مدولاتور سيگما-دلتا با پهناي باند وسيع و دقت بالا
وارسي رسمي پروتکل‌هاي تصديق اصالت با رويکرد منطق زماني
طراحي سنتز کننده فرکانسي در سيستم مخابراتي فراپهن باند
طراحي و پياده‌سازي دستگاه پريمتر کامپيوتري مناسب غربال‌گري عمومي گلوکوم
طراحي يک ساختار قابل پيکربندي براي پردازش‌هاي باند پايه در راديوي نرم‌افزاري
توصيف سخت‌افزاري کم مصرف بر اساس دياگرام CDFG‎
تعيين زواياي خورشيد در زيرسيستم تعيين وضعيت ماهواره با استفاده از ترکيب اطلاعات سنسوري
طراحي، شبيه‌سازي و ساخت آنتن آرايه‌اي با المان‌هاي شيپوري TEM‎
بررسي تاثير سيگنال به نويز در دقت جهت‌يابي آرايه‌اي دايره‌اي با کاهش اثر کوپلينگ
شناسايي مدل و کنترل تطبيقي کوره دوار سيمان
مدلسازي و تحليل ديناميک VCSEL‎ با ساختار هدايت شونده با ضريب شکست
طراحي اسيلاتور فرا پهن باند با توان کم
طراحي گيرنده نوري ده گيگا بايت بر ثانيه با فناوري سي ماس
تعيين درخواست بهينه خريد برق از سوي خرده‌فروشان در بازار برق روز پيش
کاهش مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر با فيلترسازي داده‌ها در فرآيند مسيريابي بسته‌ها
طراحي و ساخت فيلتر پايين گذر با ابعاد کوچک بوسيله DGS‎
شناسايي احساس با استفاده از تصوير ويديويي چهره
طراحي کنترل مقاوم H‎ براي دسته‌اي از سيستم‌هاي آشفته تکين غير خطي
جايابي UPFC‎ در شبکه انتقال جنوب شرق ايران به منظور بهبود پايداري ولتاژ حالت ماندگار
برنامه‌ريزي توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن عدم قطعيتها
بازآرايي شبکه‌هاي توزيع به منظور کاهش تلفات به کمک تئوري گراف
بهبود پهناي باند امپدانسي و گين آنتن ميکرواستريپ با استفاده از ساختارهاي متناوب Photonic Band Gap‎
هماهنگي بهينه ترکيب رله‌هاي ديستانس و اضافه جريان به کمک الگوريتم ژنتيک
مقايسه روش‌هاي کاهش PAPR‎ سيستم‌هاي OFDM‎ در کانالهاي راديويي
تعيين آرايش بهينه شبکه‌هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيک
تعيين آرايش بهينه شبکه‌هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيک
آناليز پترن آنتن‌هاي پنجره‌اي (روزنه‌اي) واقع در مجاورت سطح زمين غير کامل با استفاده از تئوري تصوير
تئوري توان راکتيو لحظه‌اي بهبود يافته براي فيلترهاي اکتيو قدرت جهت کاهش هارمونيک و متعادل‌سازي جريان در سيستم توزيع چهار سيمه نامتعادل
تحليل سيستم اپتيکي دستگاه لنزومتر اتوماتيک به کمک روشهاي آناليز نرم‌افزاري
بررسي و شبيه‌سازي تصويربرداري اپتيکي از بافت بيولوژيکي
شبيه‌سازي سيگنالهاي کنترلي از طريق شبکه اينترنت
تحليل تئوري و عملي شکاف مورب در ديواره باريک موجبر مستطيلي به همراه پست سلفي
تحليل و شبيه سازي ردياب مادون قرمز يک موشک هدايت شونده زمين به هوا
بهبود مشخصه سيگنال به نويز در پتانسيلهاي بر انگيخته بينايي با استفاده از روشهاي تطبيقي مبتني بر آمارگان مرتبه بالا
طراحي کنترل کننده تنظيم خودکار PID‎ با استفاده از الگوريتم ژنتيک
بهبود کارائي سيستم OFDM‎ با استفاده از دايور سيتي فضائي در فرستنده
کاربرد تطابق شکل در بازشناسي ارقام دستنويس فارسي
طراحي و پياده‌سازي سخت‌افزار بخش نگاشت تصوير در يک تثبيت کننده الکترونيکي
مدلسازي مداري نويز ديودنوري بهمني
پخش بار بهينه در سيستمهاي قدرت مجهز به ادوات FACTS‎
طراحي يک سيستم ‎?? کاناله مالتي پلکس نوري به روش تسهيم طول موج (WDM‎) در نرخ بيت ‎?/?Gbit/s‎
بکارگيري عاملهاي هوشمند در سيستمهاي مديريت شبکه
طراحي و شبيه‌سازي سيستم مديريت توزيع اشياء بين ماموران اجرا
حفظ کيفيت ناحيه مورد توجه يک تصوير ثابت در حين فشرده‌سازي به کمک تبديل مناسب
توسعه بهينه ظرفيت توليد نيروگاهي (با استفاده از الگوريتم ژنتيک)
تحليل منابع راديويي در سيستم‌هاي مخابرات سلولي نسل سوم بر مبناي CDMA‎
استخراج ويژگي و فشرده سازي سيگنال ECG‎ براي سيستم‌هاي پزشکي از دور
کنترل ساختار متغير ازدحام در شبکه‌هاي با سرويس متمايز
سيستم هوشمند کنترل ترافيک شهري با استفاده از عاملها
آشارسازي چند کاربره در محيط غير گوسي
طراحي و پياده‌سازي سازه آزمون در برد cross conect‎ در سيستم SDH‎ با استفاده از استانداردهاي I EEE1149.1-5‎
رهيافتي جهت مقاومت و ظرفيت بالا در نهان نگاري مبتني بر DCT‎ و طيف گسترده
مدلسازي، شبيه‌سازي و ارائه منطق کنترلي براي فرآيند CIP‎ در کارخانه شير پاستوريزه
طراحي مدار رابط الکترونيکي شتاب سنج MEMS‎
نمايش سه بعدي تصاوير آلتراسوند
بازيابي سيستم قدرت با توجه به قيد فرکانس
طراحي يک برنامه نرم‌افزاري اتوماسيون براي يک شبکه کامپيوتر کنترل
طراحي و ساخت سخت‌افزار اتوماسيون يک شبکه کامپيوتر کنترل
طراحي مدار واسط بر اساس استاندارد جديد ASI‎ در اتوماسيون
قطعه‌بندي بر خط کلمات دستنويس فارسي
بازشناسي متون چاپي فارسي
مکان‌يابي عيب‌هاي امپدانس بالا در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
فشرده سازي سيگنال صحبت با نرخ بيت ?/? – ?/‎? کيلوبيت درثانيه
طراحي يک کنترل کننده فازي براي سيستم تعليق فعال خودرو
تحريک الکتريکي نخاع با الکترودهاي چند گانه نصب شده روي مهره‌ها و بررسي اثر آن روي پاسخ عضله
تحليل انتقادي الکترون در ترانزيستور MESFET‎ با روش مونت کارلو
کنترل غيرخطي برج تقطير با استفاده از فيدبک خطي‌ساز
طراحي کنترلگر سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از تئوري آشفتگي تکين
طراحي و پياده‌سازي روشي براي انتقال مفاهيم از نتايج تحليگر دستوري به يک زبان مياني
روشي نوين در کمي سازي و ارزيابي پتانسيل‌هاي مغزي به منظور تعيين سطح هوشياري
آشکار سازي توزيعي اهداف راداري (با تثبيت نرخ هشدار غلط)
رديابي يک هدف کوچک در تصويرهاي حرارتي
بهينه‌سازي حذف کننده پژواک براي ADSL‎ توسط شبکه عصبي
طراحي و ساخت آنتن ايستگاه زميني براي سيستم ماهواره‌اي LEO‎
شبيه‌سازي کامپيوتري مدل تطابق چشم انسان
طراحي واسطهاي بين شبکه‌هاي ATM‎ و LAN‎
استخراج ويژگيهاي ديداري از تصاوير تمام رخ
تدوين چارچوب تصميم‌سازي در مجتمع‌سازي سيستم‌هاي اتوماسيون فرآيند
ترسيم پروفايل توان لنز با استفاده از الگوريتم‌هاي پردازش تصوير
طراحي کنترلگر مقاوم ديجيتال سيستم خود خلبان پرتابه زمين به زمين با استفاده از نظريه پسخورد کمي
طراحي و شبيه سازي يک کنترل کننده غير خطي براي راکتورهاي پيوسته گرمازا
طراحي سخت افزاري و نرم‌افزاري BUS‎ براي ATMLANE‎
بارپذيري سيستمهاي انعطاف پذير با استفاده از پخش بار بهينه
طراحي يک مسيرياب پيوسته تطبيقي و کنترلگر يک دستگاهCNC‎ چند محوره با استفاده از داده‌هاي موجود در CAD‎
طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال توان کم با سرعت زياد
کنترل فازي کشش خودرو
بررسي و شبيه‌سازي اثرات حرارتي ليزر در کاربردهاي ترموتراپي
جهت يابي فرستنده‌هاي طيف گسترده جهش فرکانسي
آناليز يک شکاف عرضي تشعشع کننده بين صفحات موازي با طول محدود
طراحي VLSI‎ شبکه‌هاي عصبي آنالوگ با توان مصرفي کم
طراحي و آناليز آرايه‌اي از آنتن‌هاي متناوب لگاريتمي LPDA‎ در باند فرکانسي HF‎
تعيين پارامترهاي موتور القايي به کمک شبکه‌هاي عصبي
تحليل و طراحي کوپلر جهت‌دار Ti:LiNbO3‎ مورد استفاده در سوئيچ نوري
رهيافتي به نهان‌نگاري ديجيتال تصاوير


طراحي و ساخت يک سيستم پالس اکسيمتر دو کاناله کامپيوتري و بررسي اثرات تغيير طول موج
طراحي و معماري يک ميکروپروسسور نمونه ‎?بيتي با نظري به ديدگاههاي سيبرنتيکي
شبيه‌سازي کامپيوتري رادم براي تعيين ميزان تاثير آن بر امواج عبوري
بررسي آماري پوشش شبکه تلفن سيار تهران و ارائه راه‌حل براي بهبود وضعيت
مدلسازي و شبيه‌سازي سيستم پلاريمتر نوري


طراحي و ارزيابي يک سيستم کدکننده/کدگشا براي فشرده‌سازي تصاوير اسناد متني
کاهش سطح گلبرگ‌هاي فرعي در فشرده‌سازي پالس رادار با در نظر گرفتن اثر داپلر
برنامه‌ريزي توسعه شبکه انتقال در محيط تجديدساختاريافته با درنظر گرفتن معيارهاي احتمالاتي قابليت اطمينان
بازيابي بر اساس محتواي تصاوير درموسکوپي
شبيه‌ساز نيروگاه بادي
بررسي نقش و اثر نور پلاريزه در درماتوسکپي از بدن با استفاده از شبيه‌سازي
کاهش هزينه حفاظت شبکه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراکنده به کمک جايابي بهينه محدود کننده جريان خطا
بهينه سازي مصرف انرژي در رديابي اشياء متحرک در شبکه حسگرها
مدل‌سازي و شبيه‌سازي انتشار نور کند در موجبرهاي بلورهاي فوتوني
تعيين استراتژي بهينه شرکت‌هاي خرده‌فروش برق در مبادلات دوسويه چند گزينه‌اي
سنتز واجهاي زبان فارسي
آناليز سيستم‌هاي تلفن سيار و طراحي واحد BSC‎
شناسايي حروف دستنويس فارسي با استفاده از شبکه عصبي
ارزيابي بي‌درنگ قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
جداسازي پالسهاي راداري بر اساس نوع فرستنده
طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع نيرو با استفاده از روش هوشمند (الگوريتم ژنتيک)
طراحي و ساخت آزماينده براي پايانه‌هاي زميني ماهواره‌اي SCPC‎
توسعه سيستمهاي کنترل فازي – عصبي و کاربرد آنها در دست سيبرنتيکي و تزريق دارو
مدل‌سازي عضله تحريک شده با استفاده از سيگنال الکترومايوگرام سطحي
کنترل تطبيقي دست سيبرنتيکي با کنترل کننده شبکه عصبي
محاسبه جريان در مدارهاي منطقي ترتيبي CMOS‎
طراحي سخت‌افزار سيستم پردازشگر بلادرنگ تصوير
طراحي سخت‌افزار مالتي پلکسر آماري ‎?? کاناله صوت، تصوير، متن و داده
پردازشگر پيوند داده‌ها در شبکه سيگنالينگ شماره ‎?
شناسايي پارامترهاي ژنراتورسنکرون به شيوه الگوريتم ژنتيکي
پيش‌بيني بلند مدت بار در سيستمهاي قدرت
بازشناسي خودکار اهداف رادار
شبيه‌سازي منبع تغذيه سوئيچينگ باتوان بالا و ساخت نمونه عمل
رگولاتورها Regulator‎/ مدارهاي سوئيچينگ Stwitching circuits‎
تخمين فرکانس با استفاده از نمونه‌برداري غير يکنواخت بمنظور افزايش ماکزيمم فرکانس بدون ابهام
تعيين هويت گوينده بصورت مستقل از متن
طراحي و ساخت سوئيچ حفاظتي HITLESS‎ براي راديو ديجيتال ‎34 Mb/s‎
بازشناخت گفتار پيوسته فارسي با استفاده از مدل عملکردي مغز انسان در درک گفتار
طراحي يک شبکه CATV‎ شهري با استفاده از تکنولوژي مخابرات نوري
تخمين پارامترهاي ماشين سنکرون در حال سکون به روش راستنمايي بيشينه در قلمرو فرکانس
رهيافتي به بازشناسي اجسام سه بعدي به کمک تصاوير دو بعدي
بررسي تداخل بين سرويسهاي پخش راديو و VOR , ILS‎ در صورت استفاده ار مدولاسيونهاي ديجيتال
طراخي مدارات نگاشت شبکه PDH‎ به ‎140Mbit/s SDH‎ به STM-1‎
پردازشکر شبکه در گروه سيگنالينگ
طراحي و ساخت کد کننده صحبت ترمينال دستي تلفن سيار و کد کننده کانال
شبيه‌سازي مبدلهاي تشديد
طراحي و شبيه سازي مبدل طول موج و فيلتر تمام نوري مبتني بر آثار غير خطي در بستر نانوموجبر سيليكوني
سيستم چند عاملي همکار براي همجوشي اطلاعات وب
شبيه‌سازي هدايت يک نانوروبات در مدل رگ‌هاي خوني انسان
کنترل حرکت روبات از طريق شبکه با طراحي مسير بهينه
ادغام تصميم در سيستمهاي سنجش از دور چندگانه
تحليل و طراحي آنتن عايقي تشديدي مستطيلي چند قسمتي
ادغام اطلاعات سنجنده‌ها در سنجش از دور
کنترل هوشمند تراکم براي شبکه‌هاي با سرويس متنوع
اندازه‌گيري آنتن در حوزه زمان به روش تبديل داده‌هاي دو قطبي به داده‌هاي مستطيلي
طراحي فرستنده فراپهن باند با نرخ بالاي ارسال داده
طراحي و آناليز يک آنتن ميکرواستريپ حلقه مستطيلي کوچک شده در دو باند فرکانسي ‎?و‎? گيگاهرتز
مدلسازي کانال در لينکهاي نوري فضاي آزاد (FSO‎)
جايابي بهينه دستگاههاي اندازه‌گيري هارمونيکي جهت تخمين حالت هارمونيکي سيستمهاي قدرت
طراحي مولفه‌هاي نرم افزارهاي شي‌گرا با رويکرد شناسايي خودکار الگوهاي طراحي
امکان‌سنجي و جايابي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي براي شبکه سراسري برق ايران
طراحي بهينه يک آنتن ميکرواستريپ با استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت استفاده در کاربردهاي مخابرات سيار
کاربرد ويژگيهاي وابسته به نوع تصوير در يک سامانه تعاملي بازيابي تصوير رنگي
کاهش نويز اختلال (جمرFM) در گيرنده‌هاي GPS
تحليل و طراحي آشکارساز نوري بهمني (APD‎) به روش مونت‌کارلو
روش‌هاي کلي طراحي ماشين‌هاي حالت محدود شناخت الگو روي جريان داده‌هاي يک بعدي و دو بعدي
طراحي پيش‌کدينگ براي سيستمهاي چندحاملي CDMA‎ با چندورودي- چندخروجي براساس الگوريتم EM‎
بررسي عملکرد کدينگ شبکه در شبکه‌هاي بي‌سيم اقتضايي
هدايت بدون خاموشي اجباري موتور موشکهاي زمين به زمين سوخت جامد
طراحي کنترل کننده مقاوم توان راکتيو (SVC‎) در شبکه‌هاي صنعتي قدرت جهت بهبود رفتار موتورهاي القايي
خطي‌سازي سيستمهاي غير خطي با استفاده از مدل مرجع تقريبي و فيدبک
تجزيه و تحليل ساختار گفته هاي زبان فارسي با استفاده از اطلاعات پروزوديک سيگنال گفتار
تاثير بارگذاري بر بهره‌برداري بهينه از نيروگاههاي خورشيدي P.V‎
حفاظت ديفرانسيلي ديجيتالي ترانسفورماتورهاي قدرت بکمک شبکه‌هاي عصبي مصنوعي
محاسبه احتمال خطاي سيستم DS-CDMA‎ با حضور محوشدگي و پديده سايه
طراحي، پياده‌سازي نرم‌افزار و شبيه‌سازي دستگاه کنترل کيفي کيلومتر شمار
بررسي Acquisition‎ توسط گيرنده همدوس تفاضلي تعميم‌يافته در سيستمهاي DS-CDMA‎
فشرده‌سازي تصوير براي ارسال روي خط تلفن با پهناي باند کم
طراحي و آناليز يک سيستم تصويربردار CCD‎ در ناحيه مادون قرمز
طراحي و ساخت و تحليل Mesfet‎ از جنس GaAS‎
طراحي يک نرم‌افزار تحليلي سيستمهاي اپتيکي و بررسي کاربرد آن در تحليل سيستم چشم انسان
بررسي و محاسبه ظرفيت در سيستمهاي CDMA‎ سلولي
جهت‌يابي و ردگيري بهينه منابع باند وسيع صوتي
شبيه‌سازي و آناليز يک ليزر نيمه‌هادي با ساختار Index-Guided‎
طراحي و ساخت منبع تغذيه سويچينگ دو کيلو وات
بازيابي بار در شبکه‌هاي توزيع با استفاده از منطق فازي و سيستم خبره
درک پيکربندي هندسي يک صحفه متن چاپي
بررسي و تحليل انحناهاي جزيي در فيبر نوري
طبقه‌بندي داده‌هاي منابع چندگانه سنجش از دور با استفاده از شبکه‌هاي عصبي
مدلسازي غيرخطي و پيش‌بيني رفتار قيمت سهام در بازار بورس تهران
سيستمهاي پيش‌بيني و هشدار سيلاب
طراحي و ساخت سيستم آزمون صفحات فلزي روش جريان گردابي
طراحي کنترل کننده براي يک سيستم ترمز ضد قفل با استفاده از منطق فازي
طراحي زيرسيستم ردياب ماهواره به روش گام به گام
طراحي نيروگاه فتوولتائيک صد کيلووات با امکان بهره‌برداري مستقل يا همگام با شبکه
اثر اندازه و شکل ذرات بيولوژيکي بر پراکندگي نور پلاريزه
شبيه‌سازي منبع تغذيه پالسي قابل کنترل با GTO‎
طراحي کنترلگر دو وضعيتي براي سيستمهاي نامطمئن به روش ساختار متغير
طراحي يک سيستم نمونه پست صوتي
کاهش پيچيدگي همسان‌ساز ويتربي در سيستم GSM‎
طراحي و ارزيابي يک ونتيلاتور جديد کنترل شده بوسيله کامپيوتر
آموزش هوشمند به کمک کامپيوتر
نمايش دانش در سيستمهاي آموزشي هوشمند
طراحي و پياده‌سازي مدولاتور GMSK‎ تحت استاندارد مخابرات سيار GMS‎
بازآرايي شبکه توزيع به منظور بهبود پروفيل ولتاژ و کمينه شدن تلفات به کمک روش الگوريتم ژني
بررسي اثرات مديريت بار در بهبود قابليت اعتماد سيستمهاي قدرت
طراحي و ساخت اينورتر سه فاز PWM‎ با کنترل جريان
مديريت شبکه‌هاي مخابراتي و کامپيوتري بر اساس تکنولوژي وب
بازيابي بهره حلقه انتقال براي سيستمهاي آشفته تکين
طراحي يک سيستم کنترل درز جوش با استفاده از دوربين ويدئو
فرآيند تعويض کانال براي حمايت مشترکين سيار در شبکه‌هاي ATM‎ بي‌سيم
مهندسي نرم‌افزار به کمک کامپيوتر (شيء گرا)
قطعه‌بندي برون خط کلمات دستنويس فارسي
طبقه‌بندي تصاوير چند طيفي سنجش از دور با استفاده از شبکه‌هاي عصبي
طراحي و تحليل آنتن‌هاي بازتاب کننده‌ي دي‌الکتريک با ساختار چند لايه
طبقه‌بندي بيماريهاي کبد در تصاوير التراسوند توسط تبديل کانترلت
بازيابي تعاملي تصوير با رويکرد يادگيري از رفتار کاربر
بهينه‌سازي هوشمند همزمان هزينه توليد و توليد گازهاي آلاينده و تخصيص بار سيستم‌هاي قدرت
ارزيابي امنيتي شبکه‌هاي کامپيوتري بررسي موضوع و ارائه راه حل
تحليل ظرفيت سيستمهاي اشتراک طيفي در کانالهاي محو شونده
پايدارسازي با بازخورد خروجي پوياي فازي بر پايه نابرابري هاي ماتريسي خطي
طبقه‌بندي تصاوير اثر انگشت با استفاده از شبکه‌هاي عصبي
طراحي کنترل کننده عصبي مقاوم براي ترافيک شبکه
نمايه‌گذاري و بازيابي تصاوير اشعه ايکس براساس محتوا در کاربردهاي پزشکي
طبقه‌بندي تصاوير ابر طيفي با استفاده از نمونه‌هاي آموزشي محدود
شناسايي و طبقه‌بندي عيب در شبکه‌هاي توزيع قدرت به کمک تبديل موجک
آناليز تغييرات موج T‎ در سيگنال ECG‎
بازآرايي شبکه‌هاي توزيع الکتريکي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تئوري گراف در حضور توليد پراکنده
تخمين پتانسيل برانگيختگي بينايي توسط شبکه عصبي
طراحي و ساخت سيستم آزمايشگاهي ترمز ضد قفل با استفاده از منطق فازي تطبيقي
شبيه‌سازي اثر تاخير در سيستمهاي SCADA مبتني بر TCP/IP
طراحي محيط نرم‌افزاري کنترل و مانيتورينگ عملکرد روبات از طريق اينترنت
بررسي روش تفريق طيفي و کاهش نويز موزيکال حاصل از آن
ادغام اطلاعات تصاوير سنجنده‌ها در کاربردهاي سنجش از دور (با الهام از مدل شبکيه چشم)
پردازش تصاوير درماتوسکوپي به منظور تشخيص و تفکيک ضايعات ملانوسيتي خوش خيم و بد خيم
تفسير و طبقه‌بندي طيف‌هاي جرمي حاصل از آناليز گازهاي تنفسي
شناسايي خطاهاي امپدانس بالا در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي
طراحي مدار تطبيق وفقي آنتن مارپيچي چهارتايي هوشمند
مدلسازي المانهاي قطع کننده و تجهيزات حفاظتي در محاسبات قابليت اطمينان شبکه‌هاي انتقال برق
مدلسازي و تحليل مبدل طول موج با مکانيزم مدولاسيون بهره متقابل در ساختار تقويت کننده نوري نيمه هادي
مسيريابي رباتهاي متحرک و جلوگيري از برخورد با موانع با استفاده از الگوريتمهاي ژنتيک
مقايسه ليزرهاي اربيوم ياگ و گاز کربنيک در لايه‌برداري پوست با استفاده از شبيه‌سازي
تجزيه و تحليل عملکرد سيستمهاي MC-CDMAوReplica MT-CDMA کدشده
طبقه‌بندي اثر انگشت با استفاده از تصوير جهتي
طراحي کنترل‌گر PID تطبيقي با استفاده از تکنيک جدول‌بندي بهره براي خودروبرقي
طراحي کنترلگر تراکم پيش‌بين تطبيقي در شبکه‌هاي TCP/IP
طراحي و آناليز آنتن آرايه ميکرواستريپا براي دريافت امواج ماهواره‌هاي تلويزيوني انتشار مستقيم
طراحي و ساخت تغذيه کننده موجبري براي آنتن FZPA
کنترل سيستم‌هاي عمليات از راه دور از طريق اينترنت: مقاوم سازي در برابر اثر تاخير
آناليز ليزر نيمه‌هادي کوک‌پذير و مشخصه‌هاي کوک
افزايش مقاومت عوامل امنيتي شبکه‌هاي کامپيوتري
سازماندهي و بازيابي معنايي اطلاعات در پايگاه اطلاعات نيمه ساختيافته
کنترل فرکانس شبکه‌هاي قدرت در محيطهاي تغيير ساختار يافته برق، با استفاده از شبکه‌هاي عصبي
موقعيت‌يابي رادارهاي پسيو با استفاده از تخمينگر TDOA
وارسي صوري پروتکل‌هاي رمزنگاري
گرافولوژي دست نوشته فارسي به کمک کامپيوتر
حذف تداخل باند باريک در سيستمهاي مخابراتي UWB-TH-BPPM با دسترسي چندگانه
بکارگيري روشهاي آماري جهت تبيين شاخصهاي لازم در بازيابي اطلاعات ويديوئي بر اساس محتوي
آزمون خودکار نرم‌افزارهاي شي‌گرا با استفاده از ضوابط UML
بهينه‌سازي شاخص‌گذاري چند بعدي در بانکهاي اطلاعات تصويري
دسته‌بندي متون با استفاده از کميته و انتخاب خصيصه
کاهش رنگ بر پايه کلني مورچه‌ها
مخفي‌سازي داده‌ها در سيگنالهاي صوتي بر اساس محتوا
تشخيص چهره و رديابي آن در تصاوير ويديوئي
استخراج ويژگي مقاوم براي طبقه‌بندي و شناسايي اثر انگشت
مدلسازي و شبيه‌سازي اثر ليزر رنگ(Dye laser) بر ضايعات عروقي پوست
انتخاب استراتژي بهينه توسعه اتوماسيون شبکه‌هاي توزيع از ديدگاه‌هاي مخابراتي و الکتريکي، مطالعه موردي در شبکه توزيع شهر کرمان
طراحي روشي جهت ساخت نرم‌افزار با استفاده از رويکرد جنبه‌گرا
کاهش تلفات و آزادسازي ظرفيت سيستم توزيع با استفاده از سيستمهاي توليد پراکنده PV
تحليل و طراحي آنتن مايکرواستريپ فرکتالي با کاربرد مخابرات بي‌سيم
بررسي تاثير استفاده گسترده از لامپ کم مصرف بر کيفيت برق در شبکه توزيع
طراحي کنترلر مد لغزشي براي حرکات چرخشي کشتي
ارائه راهکاري مناسب جهت پيش بيني ميان مدت و بلند مدت بار در شبکه توزيع ايران
طراحي تبديل کننده طول موج با ساختار
ناحيه‌بندي تصاوير تشديد مغناطيسي
تشخيص تصادم در محيطهاي مجازي
استخراج اطلاعات از تصاوير توپوگرافي قرنيه با استفاده از الگوريتم‌هاي پردازش تصوير
رتبه‌بندي آشوب‌هاي گذرا در ارزيابي امنيت ديناميکي سيستم‌هاي قدرت
طراحي بهينه ترانسفورمر توزيع
برنامه‌ريزي بهينه توليد در سيستم‌هاي قدرت همراه با تعيين منحني بار بهينه
بهبود بهينه و توام پروفيل و پايداري ولتاژ
عوامل هوشمند در اينترنت
کنترل تطبيقي ترافيک ABR‎ درشبکه ATM‎
پخش بار بهينه محدود به قيود اغتشاش و مديريت مصرف
محاسبه نيروهاي اتصال کوتاه در ترانسفورماتور قدرت
بازشناسي نتهاي موسيقي براي ساز سنتور
پيش پردازش متون چاپي فارسي براي جداسازي حروف
طراحي سيستم مخابراتي براي اتوماسيون شبکه‌هاي توزيع
طراحي و ساخت اينورتر ولتاژ متغير فرکانس متغير
يافتن محل استقرار و مسيريابي پويا با استفاده از تکنيکهاي ژنتيک
جايابي و اندازه‌يابي فيلترهاي اکتيو در سيستم‌هاي قدرت
تخمين اضافه ولتاژهاي حاصل از کليد زني به کمک شبکه‌هاي عصبي
پياده‌سازي نرم‌افزاري چارت‌اسميت و استفاده از آن در طراحي آمپلي‌فايرهاي مايکروويو و ساخت يک نمونه آزمايشگاهي
آناليز، توليد و دسته‌بندي تصاوير حرارتي زمينه‌هاي بياباني در طيف مادون قرمز دور
تعيين بهينه مراکز اصلي تلفن همراه بر اساس توپولوژي شهري
يادگيري مبتني بر محتوي براي دسته‌بندي متون
طراحي و نمونه‌سازي يک محيط يکپارچه ساخت نرم‌افزار براساس شبکه WWW‎
استخراج ويژگي‌هاي EEG‎ براي تخمين سطح هوشياري با استفاده از تبديل موجک
بررسي آماري ميزان ترافيک BTS‎ ها در شبکه تلفن سيار تهران و ارائه راه حل براي بهبود وضعيت
قيمت‌گذاري و مديريت توان راکتيو در صنعت برق تجديد ساختار شده
شناسايي برون خط کلمات دستنويس فارسي در يک مجموعه محدود
مدل‌سازي و کنترل يک سيستم توليد صنعتي با استفاده از شبکه پتري
مدلسازي ترانزيستور اثر ميداني فلز – نيمه هادي دودرگاهي در طراحي مدارهاي فرکانس بالا
طراحي شبکه ATM‎ براي انتقال صوت، تصوير و ديتا
مدلسازي و کنترل ديگهاي بخار صنعتي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي
طراحي و پياده سازي تحليلگر شبکه از نوع CAN‎
مهندسي برق – ساير منابع
کنترل مبدل چند پايانه‌اي منابع انرژي ترکيبي
ارائه يک شکل دهنده پرتو وفقي ميدان نزديک و باند پهن براي تصويربرداري اولتراسوند
اصلاح معيارهاي فاصله الگوهاي کليدزني متن آزاد براي تائيد هويت
مدل سازي و تحليل ليزر نيمه هادي نقطه کوانتومي
طراحي و شبيه سازي سوئيچ هاي نانوفوتونيک
تمام چكيده هاي مهندسي برق
بهبود قابليت اطمينان شبکه توزيع با استفاده از منابع پاسخگويي بار در محيط تجديد ساختار يافته
متن
متن
متن
ناحيه بندي تصاوير MRI‎ قلبي با استفاه از مرز فعال خودنسبي
طراحي کنترلگرمقاوم مبتني بر رويتگر با استفاده از نامساوي هاي ماتريسي خطي
طراحي و تحليل تقويتصکننده کم نويز فراپهن باند براي باند بالاي
ارزيابي امنيت سيستم قدرت بر اساس ريسک
کنترل ترافيک براي تضمين کيفيت سرويس (QoS‎) در شبکه‌هاي با سرويس متمايز
مدلسازي پاسخگويي بار مبتني بر ضرايب حساسيت قيمتي تقاضا
مدل سازي و آناليز کانال در مخابرات نوري فضاي آزاد
طبقه بندي تصاويرPOLSAR‎ بوسيله روش تجزيه و تحليل عناصر توان
بهبود کارايي سيستم‌هاي مخابراتي طيف فراگستردة مبتني بر ارسال پالس مبنا
طراحي يک رويتگر تطبيقي مقاوم و غير شکننده براي ژنراتورهاي سنکرون
تحليل محيط براي تشخيص رديابي و نظارت بر اشياء متحرک مبتني برفيلتر ذرهاي و آشکار ساز سايه
چارچوبي براي طراحي و ارزيابي معماري نرم افزار
بهبود بازده انرژي با استفاده از سيستم‌هاي دور متغير مورد مطالعه: کاهش مصرف داخلي نيروگاهها
استفاده از روش عددي اجزاء محدود در شناخت رفتار مکانيکي گسل هاي امتداد لغز
پايداري سامانه هاي نامطمئن چند وجهي بر اساسخاصيت حقيقي مثبت اکيد
کاربرد مجموعه‌هاي فازي در ارزيابي قابليت اعتماد شبکه‌هاي توزيع الکتريکي
شبيه‌سازي رادار
طراحي تقويت کننده کم نويز پهن باند موج ميليمتري
بهينه‌سازي حل گراف حمله در سيستم‌هاي تشخيص نفوذ با رويکرد الگوريتم تکاملي کوانتومي
آناليز تصاوير الکتروفورز ژل دو بعدي از نمونه هاي بيولوژيکي
بررسي تاثير توليد پراکنده بر شاخص‌هاي قابليت اطمينان در سطح HLI با در نظر گرفتن اتفاقات در شبکه‌هاي توزيع
برنامه ريزي تعمير و نگهداري واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن اثر بهره برداري از شبکه گاز
سنتــز و تحليـل لنز روتــمان در فرکـانس هاي نوري با روش انتشار پرتو (BPM)
کنترل سيستم کارکرد از دور در حضور تأخير متغير با زمان به روش مود لغزشي
طراحي و آناليز تقويت کننده توان سوئيچينگ CMOSبا خطساني و بازدهي بالا
تخمين و کنترل در سيستم‌هاي کوانتومي باز
طراحي، تحليل و ساخت يک آنتن ميکرواستريپ دوبانده با قطبش تغييرپذير
تنظيم حفاظت ديستانس با در نظر گرفتن کنترلرهاي مختلف IPFC
متن
طراحي فيلتر ميانگذر با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس
تعيين بهينه مقادير حقوق مالي انتقال براي عرضه در حراج اوليه با در نظر گرفتن شرايط بازار انرژي
طراحي و ساخت فيلتر مايکرواستريپي ميان گذر فشرده‌ي دو بانده
طراحي تقويت کننده کم نويز با خطساني بالا براي کاربردهاي موج ميليمتري
طراحي، بهينه سازي و ساخت آرايه دو تايي آنتن مارپيچي مود محوري کوتاه در باند L
طراحيVGA با محدوده ديناميکي وسيع و توان مصرفي کم براي يک گيرنده پهن باند
کنترل H2/H مبتني بر کليدزني منطقي و با سرپرستي
مشخصه سازي خواص قطبيدگي پوست با استفاده از روش اليپسومتري
طراحي تقويت کننده کم نويز براي باند ku
بهبود ناحيه‌بندي تصاوير عنبيه چشم جهت تشخيص هويت
طراحي تخمين‌گر مقاوم حالت براي شبکه‌هاي تنظيم ژني با عدم قطعيت
بهبود دوزيمتري در فتودايناميک تراپي (PDT) با استفاده از مدل‌سازي و فلوئورسانس اسپکتروسکوپي
طراحي اسيلاتور موج ميلي‌متري باند وسيع کم نويز CMOS
پيش بيني قيمت در بازار با بهره گيري از يک روش ترکيبي نوين
تخصيص منابع در شبکه هاي بي سيم چندپرشي مبتني بر OFDM
مدل‌سازي و کنترل منابع توليد همزمان برق و حرارت خانگي
تحليل بازار برق با بهره‌گيري از مدل‌هاي مبتني بر تشابه‌هاي رفتاري
مدلسازي و تحليل ليزر کوانتومي آبشاري مادون قرمز دور
سرعت فاز و گروه امواج صفحه‌اي در محيطهاي Bi- Anisotropic و در حال حرکت
تشخيص هويت انسان مبتني بر هم‌جوشي بيومتريک‌هاي کف دست و هندسه دست
جايابي و ظرفيت‌يابي منابع توليد پراکنده در شبکه توزيع با کمک الگوريتم بهينه‌سازي چند هدفه
تجزيه و تحليل و مدل‌سازي اطلاعات مکاني جهت طبقه‌بندي تصاوير ابر طيفي
تشديدگرها و فيلترهاي چند موده با بارگذاري استاب
برنامه‌ريزي عمليات پيشگيرانه در شبکه‌هاي توزيع در جهت مديريت دارايي
طراحي رويتگر مود لغزشي چند منظوره براي سيستم‌هاي مقياس وسيع
مدل‌سازي و شبيه‌سازي مدولاتورهاي نوري ميکروحلقه
طراحي ميکسر باند Ku با خطساني بالا
طراحي و تنظيم بهينه‌ي يک سيستم حفاظت ويژه با ملاحظات بازار برق
طراحي و ساخت ساختارهاي جديد فرامواد جهت بهبود خواص تشعشعي آنتنهاي شکافدار موجبري
طراحي اتوپايلوت مد لغزشي فازي براي موشک زمين به هوا
طراحي اتوپايلوت مد لغزشي فازي براي موشک زمين به هوا
طراحي مبدل زمان به ديجيتال با رزولوشن بالا براي سينتي سايزر فرکانسي راديوي WiMAX
طراحي کنترلگرهاي پوياي هوشمند تکاملي بر پايه سلول‌هاي مصنوعي
بررسي پايداري مقاوم سامانه‌هاي تنظيم ژني با تأخير متغير با زمان و عدم قطعيت غيرخطي در مدل
تشخيص برخط پروتکل‌هاي لايه‌ي کاربرد ترافيک شبکه با تحليل رفتاري بسته‌ها
وارسي مجوز بکارگيري نرم‌افزار با استفاده از رويکرد نقش آب‌زني
آشکارسازي خودکار خطوط در نقشه‌هاي چاپي و دستي فرش
خودبرنامه‌ريزي منابع قيمت‌پذير در بازار با رقابت ناقص
مدل‌سازي و تحليل انتشار پالس‌هاي پيکو ثانيه در تقويت‌کننده نوري نقطه کوانتومي
آشکارسازي ساده داده‌ها در سيستم‌هاي دو ورودي مبتني بر مالتي‌پلکس فضايي
تعيين قابليت عبور بازار- محور در شبکه‌هاي الکتريکي
طراحي و ساخت مبدل جديد تکفاز دو پايانه‌اي
طراحي و ساخت اينورتر نه سوئيچه‌ي تعميم يافته جهت تغذيه‌ي مستقل دو بار سه فاز چهار سيمه
تصويربرداري با نور پلاريزه به منظور تشخيص ملانوما
تشخيص ناهنجاري پويا در شبکه‌هاي اقتضايي متحرک
طراحي و شبيه‌سازي مدولاتور سيگما-دلتاي کم مصرف براي کاربرد سمعک
مدل‌سازي برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار از ديدگاه خرده‌فروش
روشي توزيع‌شده براي تشخيص ناهنجاري در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم
کنترل ريزشبکه‌هاي هيبريدي مبتني بر منابع ژنراتور سنکرون، فتوولتائيک و باتري
تحليل، مدلسازي و کنترل مقاوم حرکت خيزش روبات چهارپا با نامعيني‌هاي مدل
طراحي و شبيه‌سازي ترانزيستور اثر ميداني نانولوله کربني با سورس و درين مهندسي شده
مديريت کارت‌هاي اعتباري با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
طراحي سيستم تشخيص خطا براي بويلر بر اساس روشهاي بر مبناي مدل
آناليز و شبيه‌سازي ليزرهاي تابنده از سطح با کاواک عمودي مبتني بر کريستال فوتوني
مدلسازي سطح ريسک هماهنگي ريکلوزر- فيوز در شبکه توزيع مجهز به توليدات پراکنده و کاهش اين سطح با استفاده از محدود کننده هاي جريان اتصال کوتاه (FCL‎).-
ارزيابي انطباق معماري نرم افزار
بهينه‌سازي محدب سيستم‌هاي آشفته تکين مبتني بر کنترل‌کننده فيدبک خروجي ديناميک
سوييچينگ نوري با استفاده از تقويت کننده نيمه هادي مبتني بر الگوي ماخ زندري
تخصيص بهينه‌ي منابع در سامانه‌هاي مبتني بر فن‌آوري OFDM‎ با استفاده از روش مديريت توان
طراحي بهينه يک سيستم حفاظت ويژه با در نظر گرفتن توام ملاحظات پايداري ولتاژ و ريسک
يک روش تشويق‌گرا براي جريان‌سازي ويديو در شبکه‌هاي نظير به نظير
طراحي و شبيه‌سازي سوييچ ماخ-زندر مبتني بر فتونيک کريستال با تزريق سيال
طراحي و شبيه‌سازي مبدل آنالوگ به ديجيتال تمام نوري مبتني بر اثر کر در بلور فوتوني دوبعدي
مطالعه طيف‌سنجي رامان و مادون قرمز جهت تشخيص بيماري هاي پوست
طراحي نوسان ساز کم مصرف با کنترل ديجيتال
متن
پايش هنگام اجراي ترکيب خدمت‌ها در معماري خدمت‌گرا با رويکرد جبري
تثبيت اتوماتيک فشار خون بوسيله کنترل کامپيوتري پمپ تزريق سرنگ
طرح هوشمند تطبيق بين لايه‌اي براي ارتباطات بي‌سيم با کيفيت تضمين شده خدمات
کنترل بهينه سيستم‌هاي کنترل دور توربين‌هاي بادي
بررسي احتمال دسترسي فرصت‌طلبانه‌ي کاربران يک شبکه‌ي اقتضائي شناختي با قابليت کنترل توان به طيف با بهره‌گيري از هندسه تصادفي
طراحي حلقه قفل فاز تمام ديجيتال کم مصرف
خود برنامه يزي توام نيروگاه‌هاي بادي و منابع انرژي محدود در سيستم هاي قدرت تجديد ساختاريافته
مدلسازي و آناليز رفتار و مشخصه‌هاي ليزر با تابش عمودي (VCSEL‎) با ساختار چاه کوانتومي
متن
چندگانگي هميار در محيط چندکاربره
طراحي مسير بر پايه‌ي پايداري پويا و توزيع بهينه‌ي نيرو براي روبات‌هاي چهار پا
کاربرد هندسه تصادفي در تحليل شبکه‌هاي بي‌سيم
شبيه‌سازي و تحليل آرايه پادهدايت ليزرهاي چاه کوانتومي نيمه‌هادي گسيل سطحي با کاواک عمودي
مدل‌سازي داده‌ها با روش‌هاي تکاملي براي يادگيري رفتار محيط در شبکه‌هاي حسگر بيسيم
تخمين کانال در سيستم‌هاي MIMO-OFDM‎.-
سنسورهاي فشار و دما با استفاده از فيبرهاي فوتونيک کريستال براي استفاده در چاه‌هاي نفت
طراحي يک سيستم مبتني بر کلوني مورچه‌ها براي تشخيص بيماري ديابت
بررسي شکل‌دهي پرتو در حوزه‌ي فوريه کسري زمان کوتاه
تحليل و شبيه‌سازي آرايه استوانه‌اي شکافدار
طراحي و شبيه‌سازي تصميم‌گير مبتني بر منطق فازي براي بهره‌برداري اقتصادي از يک خانه هوشمند
رويت‌پذيري و تخمين مقاوم حالت هارمونيکي شبکه‌هاي توزيع
تحليل پايداري و کنترل سيستم‌هاي تاخيردار زمان گسسته
تصحيح انحراف فاز جهت بهبود دقت تصاوير در تصويرگري فراصوت
بهينه‌سازي مصرف انرژي با استفاده از درايو در صنعت فولادسازي
پيش‌بيني حملات فيبريلاسيون دهليزي با استفاده از پردازش سيگنال ECG‎ و ويژگي‌هاي HRV‎.-
مدلسازي و کنترل يک سامانه تهويه مطبوع و ارائه برخي از استراتژي‌هاي کنترل آن
طراحي يک کنترلگر پيش‌بين مقاوم براي سامانه‌هاي خطي داراي عدم قطعيت در حضور نويز اندازه‌گيري خروجي و اغتشاش حالت
آشکارسازي پوست بر اساس رنگ با استفاده از برنامه‌نويسي مجذوري فازي
برنامه‌يزي توسعه شبکه انتقال مبتني بر ارزش شبکه از ديدگاه بازيگران شبکه برق
تحليل پايداري شبکه‌هاي تنظيم ژني پرش مارکف
تخمين، پايدارسازي و حذف اغتشاش در سيستم‌هاي پرش مارکوف تأخيردار
تعيين موقعيت کاربر در شبکه‌هاي بيسيم
استخراج قواعد پيوستگي چند سطحي در پايگاه داده توزيع شده
Efficent Approaches on Graph-Based Realization of Boolean Functions‎
طراحي کنترلگر مقاوم براي شبکه‌هاي تنظيم ژني تکه‌اي نموا خطي تأخيردار با پارامترها و مرزهاي کليدزني متغير بازمان
کنترل سامانه‌هاي کارکرد از دور غيرخطي به روش ILC‎.-
مدل‌سازي و تحليل فرايند غيرخطي پارامتريک نوري در تشديدکننده‌هاي ريزحلقه
متن
تامين ظرفيت ذخيره چرخان شبکه با استفاده از خودروهاي برقي و در نظر گرفتن برنامه پاسخگويي بار
بکارگيري فرم‌دهي پرتو در سيستم‌هاي راديوي شناختي
طراحي و پياده‌سازي آنتن مسطح فراپهن باند جديد کوچک براي کاربردهاي مخابراتي
مدل‌سازي و شبيه‌سازي برهمکنش ليزرکسري و پوست
متن
طراحي يک درايور دو طرفه همزمان با سرعت بالا
طراحي کنترلگر فازي – تطبيقي چند متغيره و کاربرد آن بر روي يک سيستم نمونه
مدل‌سازي تقويت‌کننده توان براي روش خطي‌سازي وفقي پيش اعوجاج دهنده ديجيتالي در باند پايه
طراحي تقويت‌کننده توان با بازدهي بالا براي مخابرات نسل چهارم
مدلسازي بار در شبکه توزيع هوشمند بر مبناي تئوري سيستمهاي چند عاملي
کشف بات‌نت مبتني بر شبکه‌هاي نظير به نظير با استفاده از رويکردهاي يادگيري ماشين.-
بهبود نسبت سيگنال به نويز در تصاوير فراصوت پزشکي با استفاده از تبديل فوريه کسري
بررسي يکسان‌سازها در محيط زير آب
زمان‌بندي آگاه از محتوا جهت جريان سازي ويديو در شبکه‌هاي نظير به نظير
پيش‌بيني ساختارهاي دوم و سوم پروتئين با کمک روش‌هاي يادگيري ماشين
طراحي و پياده‌سازي کنترلگر pH در فرآيند فدبچ براي توليد مخمر نان
ارائه‌ي مدلي نورمبنا براي حل تعدادي از مسائل ان‌پي-کامل و ان‌پي- سخت
تعيين استراتژي بهينه ميان‌مدت براي شرکت‌هاي خرده‌فروش برق
روشي مستقل از ساختار و پروتکل فرمان و کنترل براي تشخيص بات‌نت‌ها
استفاده از جداسازي طيفي و مکاني در پردازش تصاوير چند طيفي سنجش از دور
طراحي تقويت کننده‌ي کم نويز موج ميلي متري با خطساني بالا و مصرف توان کم
مديريت کيفيت توان در شبکه‌هاي توزيع در حضور مولدهاي بادي کوچک به کمک ادوات
طراحي تخمين‌گر حالت مقاوم در برابر تأخير براي شبکه‌هاي تنظيم ژني با هدف تضعيف نويز
طراحي استراتژي پيشنهاد توام در بازار انرژي و خدمات جنبي (رزرو)
ادغام تصاوير تک رنگ ماهواره IKONOS‎ با ابر طيفي با استفاده از موجک مناسب.-
تشخيص ناهنجاري در شبکه‌هاي اقتضايي متحرک با رويکرد ترکيبي مبتني بر سيستم‌هاي ايمني مصنوعي و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي
تشخيص ناهنجاري در شبکه‌هاي اقتضايي متحرک با رويکرد ترکيبي مبتني بر سيستم‌هاي ايمني مصنوعي و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي
تشخيص، طبقه‌بندي و تعيين منطقه خطا در رله يکپارچه با استفاده از تبديل S‎
تفکيک تصويري ضايعات رنگدانه‌اي خوش‌خيم، ديسپلاستيک و بدخيم پوست با ترکيب طبقه‌بندها
روشي مقاوم براي تشخيص هويت افراد از روي همجوشي اطلاعات اثر انگشت
کشف قانون با استفاده از الگوريتم‌هاي ممتيکي براي تشخيص تومورهاي سرطاني
دنباله‌هاي نزديک شونده به ظرفيت شانون براي کدهاي LDPC‎ در کانال‌هاي متقارن
شناسايي ژست دست مبتني بر باريک‌سازي: اعداد و علائم
مدلسازي عارضه رخداد ترمبوفلبيت عمقي با استفاده از روش‌هاي هوشمند
ارائه مدلي مبتني بر ارتباطات معنايي و مکاني جهت دسته‌بندي اشيا
مدل‌سازي و شبيه‌سازي گرما درماني بينابيني القا شده توسط ليزر در بافت بيولوژيکي با استفاده از روش‌هاي المان محدود و المان مرزي.-
اندازه‌گيري تغييرات غلظت مواد محلول در مايع دياليزيت پسماند با استفاده از اسپکتروسکوپي IR‎.-
کنترل مبدل چند پايانه‌اي منابع انرژي ترکيبي
متن
گسترش نظريه کنترل بهينه براي سامانهچهاي پوياي با مرتبهچهاي کسري نامتناسب
طراحي مبدل دلتا- سيگما با قابليت تغيير پذيري براي کاربرد راديو نرم‌افزاري
فشرده‌سازي و کاهش اسپکل تصاوير فراصوت پزشکي توسط آستانه‌گذاري ضرايب کانتورلت
استخراج الگوي سوفل‌هاي سيستولي مبتني بر مدل اتمي به منظور تشخيص بيماري‌هاي دريچه‌اي قلب
همزمانسازي سيستم‌هاي آشوبناک تحت تأثير عدم قطعيت پارامتري، اغتشاش خارجي و نوسان سيگنال کنترلي
طراحي کنترلگر مقاوم براي سامانه‌هاي مقياس وسيع تأخيري
برنامه‌ريزي ميان مدت و کوتاه مدت هماهنگ سيستم‌هاي توزيع در حضور منابع DER‎ به منظور تامين قابليت اطمينان مطلوب مصرف‌کنندگان
برنامه‌ريزي نيروگاه مجازي براي شرکت در بازارهاي خدمات جانبي
طراحي بهينه يک آنتن ميکرواستريپ با استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت استفاده در کاربردهاي مخابرات سيار
ارائه روشي براي شناسايي اعمال انسان با استفاده از تخمين حالت
تحليل عملکرد و طراحي سوئيچ تمام نوري در نانو موجبر سيليکني
تحليل ساختارهاي پاشنده بر پايه بلور فوتوني
طراحي کنترلگر مقاوم مرتبه مشخص با معيار H2‎ براي سيستم‌هاي با نامعيني پارامتري بيضوي
طراحي تقويت‌کننده کم نويز موج ميليمتري با حذف اعوجاج
حسگري طيفي مشارکتي بر اساس خاصيت ايستان چرخشي
طراحي ردياب مقاوم H‎ فازي T-S‎ براي کنترل سامانه‌هاي غير خطي از طريق شبکه.-
طراحي يک کنترلگر مد لغزشي تطبيقي براي کنترل ازدحام شبکه با سرويس‌هاي تفکيک شده در مقياس بزرگ به همراه عدم قطعيت غيرخطي
حسگري طيفي مشارکتي در چند باند در شبکه‌هاي راديو شناختي
تحليل تقويت‌کننده نوري نيمه هادي نقطه کوانتومي با کاواک عمودي (QD-VCSOA‎).-
اتصال منابع توليد پراکنده با استفاده از اينورتر منبع انرژي گسسته
طراحي کنترلگر چند منظوره H2/H‎ براي کنترل دور توربين بادي
بررسي کاربرد فرامواد در آنتن‌هاي موجبري
شبيه‌سازي و تحليل عملکرد نور گسيلي ترانزيستور مبتني بر نانولوله‌هاي کربني
طراحي و ساخت فيلترهاي تغييرپذير SIW‎ در دو باند
مدلسازي و طراحي مسير با پايداري پويا براي روبات چهار پا
دودويي کردن وفقي تصاوير متني آسيب ديده
طراحي تقويت‌کننده توان موج ميلي‌متري بازده بالا
خوشه‌بندي سبک نگارش دست‌نوشته برون خط فارسي
آناليز آنتن آرايه بازتابي با استفاده از آنتن تشديدي عايقي به عنوان المان
طراحي و ساخت آنتن آرايه‌اي انعکاسي دو بانده (باندهاي X‎ و K‎).-
طراحي و شبيه‌سازي ترانزيستور آي‌ماس با نوار انرژي مهندسي شده بر پايه‌ي Si-SiGe
کدينگ سيگنال ECG‎ جهت بهبود فشرده‌سازي به منظور استفاده در پزشکي از راه دور
بررسي تأثير برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار بر تخصيص بهينه‌ي منابع توليد پراکنده به‌منظور بهبود قابليت اطمينان
زمانبندي وظيفه براي تخصيص منبع در گريد با رويکرد مدل‌هاي اقتصادي
طراحي و ساخت جاذب مايکروويوي پهن‌باند با استفاده از ساختارهاي متناوب.-
مدل‌سازي جبري و راستي‌آزمايي سيستم‌هاي خودوفقي
آشکارسازي آغازه در تکنوازي تار
مدل‌سازي سيستم‌هاي خودسازمان‌ده توزيع شده با استفاده از مدل PobSAM‎.-
برنامه‌ريزي پاسخگويي بار ديناميکي از ديدگاه بهره‌بردار مستقل سيستم قدرت
طراحي و آناليز گيرنده حوزه فرکانس MB-OFDM‎ بر مبناي پردازش زيرباند
مدلسازي حضور اقتصادي خودروهاي برقي در پارکينگ‌هاي هوشمند و تعيين نحوه اتصال پارکينگ‌ها به شبکه توزيع
استفاده از تبديل‌هاي موجک و فوريه-ملين در بازنمايي و توصيف گل‌هاي فرش
کاهش تعداد آزمون‌هاي مورد نياز براي استخراج پتانسيل‌هاي برانگيخته شنوايي
طراحي و شبيه‌سازي مبدل ارتباط دهنده بين انرژ ي باد و شبکه و خودرو برقده
زمان‌بندي وظيفه در محاسبات خوشه‌اي، با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي سبک
مدلسازي و نمونه سازي از يک مدل محاسباتي بروز احساسات در عامل‌هاي هوشمند مجازي
بهره‌گيري از آناليز بافت جهت تشخيص سرطان پوستي
جبران اثر نورپردازي نامطلوب در بازشناسي تصاوير تمام‌رخ چهره
تخصيص توزيعي منابع به صورت مقاوم و کارآمد در شبکه‌هاي راديويي هوشمند
تطبيق کد برنامه با طراحي آن با رويکرد يادگيري ماشين
تخصيص توزيعي، توأم و کارامد منابع در شبکه‌هاي داده بي‌سيم
طراحي و پياده‌سازي مبدل چند سطحي جهت تحقق مدولاسيون همزمان دامنه و پهناي پالس در کاربرد محرکه‌هاي الکتريکي
تجارت برنامه‌هاي پاسخگويي بار در بازار برق رقابتي
کاربرد حساب کسري در کنترل و پايدارسازي سيستمهاي تحت تأثير عدم قطعيت.-
ارزيابي کفايت توليد با در نظر گرفتن رفتار بازيگران بازار برق
پايش رفتار ميان- مدت بازار برق با در نظر گرفتن تاثير تغيير مقررات
مدلسازي V2G‎ در مطالعات قابليت اطمينان و بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت
مدل‌سازي اثرات محدوديت‌هاي فني واحدهاي توليد پراکنده و برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار بر رفتار نيروگاه مجازي در بازار برق
تحليل رفتار ساليتون مکاني در ساختارهاي متقارن پاريته- زمان (PTS) براي طراحي افزاره‌هاي نوري
مقابله‌ي همزمان با تداخل چندکاربره و بين سمبلي در سيستم‌هاي CDMA‎
برنامه‌ريزي ميکروگريدهاي چندگانه در بازار انرژي و خدمات جانبي
تحليل و طراحي جاذب‌هاي مايکروويو با استفاده از ساختارهاي متامتريال
ادغام تصاوير پزشکي به کمک تبديلات مکان فرکانس
بازشناسي برخط نت موسيقي دست‌نويس
بهره‌برداري بهينه از پارکينگ خودروهاي برقي به واسطه توليد همزمان برق و حرارت از خودروهاي هيبريدي قابل اتصال به شبکه
طراحي ساختار بيمه‌اي براي مصرف‌کنندگان نهايي انرژي الکتريکي در برابر نوسانات نرخ بازار
طراحي و ساخت مبدل‌هاي الکترونيک قدرت با استفاده از FPGA‎.-
طراحي همزمان کنترل‌کننده/ آشکارساز خطا با استفاده از فيلتر مقاوم براي سيستمهاي پيچيده خطي
پياده‌سازي سخت‌افزاري ديکودر براي کدهاي LDPC‎
بهبود پايداري سيگنال کوچک سيستم قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيت توليد منابع توليد پراکنده با ظرفيت بالا با تنظيم هماهنگ PSS‎ها و يکي از ادوات FACTS‎ سري
زمان‌بندي تعميرات واحدهاي نيروگاهي در سيستم قدرت تجديد ساختار شده با در نظر گرفتن عدم‌قطعيت منابع اوليه انرژي
طبقه‌بندي تصاوير ابرطيفي و حذف وابستگي‌هاي غيرخطي بين آن
تشخيص رفتار غير عادي در شبکه‌هايVoIP‎ مبتني بر پروتکل‌هاي SIP/RTP‎
تحليل پايداري شبکه‌هاي تنظيم ژني
خلاصه‌سازي اخبار با يک روش ترکيبي خوشه‌بندي – ژنتيکي
خلاصه‌سازي ويدئو مبتني بر روش‌هاي غيرخطي کاهش ابعاد بردار ويژگي
طرح بين لايه‌اي انتخاب آنتن با استفاده از روش بهينه‌سازي انبوه ذرات
استفاده از شبکه‌هاي عصبي در کاهش رنگ نقشه‌هاي چاپي فرش
طراحي ساختار جديد RFDAC‎ با طيف خروجي بهبود يافته و کاهش اثر جيتر با استفاده از روش پيش‌فيلترينگ
ديکدينگ توزيع شده، تخصيص رله و پروتکل مشارکتي بر اساس جمع آثار
طراحي مولفه‌هاي نرم‌افزار با رويکرد تکاملي
کشف حملات آلودگي بر اساس محتوا در جريان‌سازي نظيربه‌نظير ويديو
ارزش‌گذاري پوياي مکاني نصب منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع.-
طراحي و ساخت آنتن‌هاي قابل بازآرايي مبتني بر فناوري SIW‎
برنامه‌ريزي بهينه توان راکتيو در شبکه توزيع در حضور نيروگاه بادي با ملاحظات بازار انرژي
خوشه‌بندي شبکه‌هاي عامل حسگر بيسيم زيرآبي به جهت ارتقاء عمر شبکه با رويکرد شبکه‌هاي پتري
حاشيه‌نويسي خودکار تصاوير با ترکيب ويژگي‌هاي سراسري و ناحيه‌اي و استفاده از همبستگي کلمات.-
طراحي خودکار معماري کلاس‌هاي نرم‌افزار با روش PSO‎.-
تشخيص رفتار غيرعادي در شبکه هاي اقتضايي مبتني بر پروتکل مسيريابي OLSR
مديريت اتفاقات در شبکه‌هاي توزيع با استفاده از مفاهيم سيستم‌هاي چندعامله.-
تخمين پارامترهاي سيستم طيف گسترده دنباله مستقيم پرش کد
محاسبات نامتداول با رويکرد نورمبنا
طراحي يک ميکسر CMOS‎ باند K‎ با توان کم و خطساني بالا
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از شبکه‌ي عصبي ترکيبي
طراحي کنترل‌گر کشسان براي روبات چهارپا در سطوح ناهموار.-
ارزش‌گذاري خدمات پايدارسازهاي سيستم قدرت در محيط تجديد ساختار يافته
طراحي کنترلگر مقاوم آلفا H‎ فازي T-S‎ بر پايه تخمينگر حالت با شرايط تخفيف يافته
طراحي کنترلگر لغزشي با سطوح لغزش غيرخطي گسترش يافته در حضور نامعيني و اغتشاش خارجي
ارائه يک ساختار VLSI‎ براي رمزگشايي کدهاي LDPC‎ نيمه حلقوي
کنترل زاويه خمش توربين بادي توسط کنترلگرهاي مد لغزشي ترمينال
يک روش مبتني بر شبکه بيزين جهت همبسته‌سازي رويدادهاي امنيتي
کنترل مود لغزشي سيستم‌هاي پرش مارکوف
کاهش نويز فاز اسيلاتورها توسط تقويت کننده‌هاي پارامتري
حفظ سطوح متفاوت حريم خصوصي در انتشار داده‌هاي مسيرهاي حرکت
آناليز و طراحي سوييچ‌هاي نوري ساگناک مبتني بر تقويت‌کننده نوري نيمرسانا براي شبکه‌هاي مخابرات نوري.-
کاهش تعداد آزمون و کانال در BCI‎ جهت آشکارسازي مولفه P300‎ پتانسيل برانگيخته بينايي
بازشناسي مبلغ چک به حروف دستنويس
مديريت تراکم ديناميکي مبتني بر ريسک در حضور TCSC‎.-
بهبود ضريب نفوذ منابع توليد پراکنده بر مبناي رفتار ولتاژي سيستم به کمک
جايابي خطا در شبکه‌هاي توزيع با استفاده از روش‌هاي پردازش سيگنال
طراحي سياست‌هاي حمايتي از منابع بادي و تحليل اثرات آن بر برنامه‌ريزي توسعه توليد
طراحي کد فضا- زمان پخشي خطي با کمک الگوريتم ژنتيک
شرح‌گذاري خودکار تصوير با رويکرد استخراج فضاي ويژگي به صورت غيرخطي.-
مدل‌سازي و پوشش ريسک براي شرکت‌هاي توزيع به عنوان يکي از بازيگران بازار عمده‌فروشي
ارائه مدل گرافيکي احتمالاتي به منظور بازنمايي رفتارهاي پيچيده مشکوک در ويدئوهاي نظارتي
حس‌گري طيف فرکانسي با استفاده از آشکارساز فاز- فرکانس (PFD‎).-
شبيه‌سازي و تحليل آشکارسازهاي حلقه کوانتومي در محدوده طيف تراهرتز مبتني بر نانو ساختار فلزي متناوب
تشخيص ناهنجاري در شبکه‌هاي اقتضايي مبتني بر پروتکل AODV‎.-
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از کاوش تکاملي قوانين انجمني ميان تراکنشي
تشخيص الگوي حرکت با استفاده از سامانه استنتاج عصبي- فازي تطبيقي و طراحي کنترلگر مد لغزشي براي روبات اسکلت خارجي پايين تنه
جايابي بهينه پارکينگ‌ها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن تابع هدف چند هدفه از ديدگاه سرمايه‌گذار
پياده‌سازي بلادرنگ تصويرگري فراصوت با تکنيک شکل‌دهي پرتو وفقي بر اساس پردازش موازي به کمک GPU‎.-
طراحي و سنتز آنتن‌هاي آرايه‌اي همديس کروي جهت دستيابي به سطح گلبرگ و قطبش متعامد پايين
تحليل آشوبگونگي مدل قشر مخ براي بيماري صرع و طراحي کنترل مد لغزشي براي آن
طراحي کنترل‌کننده غير خطي به کمک تجزيه مجموع مربعات
استخراج ارتباطات عملکردي و تأثيري در تصاوير fMRI‎ بيماريهاي انحطاط مغزي.-
تحليل و طراحي سلولهاي آنتن آرايه انعکاسي جهت بهبود کارايي
مدلسازي و ساخت حسگرهاي گاز مبتني بر نانولوله‌هاي کربني
بررسي ظرفيت سيستم ثانويه در شبکه‌هاي تشريک طيفي چند کاربره
کاهش اثر تخمين غير دقيق طيف در عملکرد سرويس ثانويه در شبکه‌هاي راديوشناختي با کمک روش‌هاي کدگذاري کانال.-
طراحي و ساخت آنتن فراپهن باند براي تشخيص تومور سينه.-
طراحي مبدل زمان به ديجيتال با دقت بالا با قابليت شکل‌دهي نويز کوانتيزيشن
ادغام روش‌هاي تشخيص ناهنجاري‌هاي قلب کودک با استفاده از سيگنال صداي قلب
طراحي و آناليز فيلتر چند کاناله‌ي فرود مبتني بر اثرات غيرخطي
طراحي و ساخت آنتن‌هاي موج نشتي همديس با به‌کارگيري ساختارهاي متناوب و متامتريال‌ها
بررسي تأثير کدينگ کانال سيستم اوليه بر روي ظرفيت سيستم ثانويه در شبکه‌هاي راديويي شناختي
مکان‌يابي توأمان بهينه منابع توليد پراکنده و پارکينگ خودروهاي برقي
استفاده از منابع پاسخگويي‌بار در مديريت ريسک بهره‌برداري از واحدهاي بادي
تحليل و شبيه‌سازي سوئيچ‌هاي تمام نوري مبتني بر نانوساختارهاي فرامواد
تحليل و طراحي سوئيچ تمام نوري مبتني بر نانوکامپوزيت هاي فلزي با ساختار کريستال فوتوني
طراحي و شبيه‌سازي آشکارسازهاي نوري تمام سيليکاني برپايه ريز تشديدگرهاي حلقوي در ناحيه مادون قرمز نزديک.-
طراحي و ساخت آرايه متشکل از آنتن‌هاي ترکيبي فراباند وسيع
طراحي و ساخت آنتن ميکرواستريپ دوباند با قابليت عملکرد همزمان در دو مد ارتباطي on-body‎ و off-body‎ براي نصب روي بدن
مديريت دارايي در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي با در نظر گرفتن قراردادهاي بيمه قابليت اطمينان
خطي‌سازي تقويت‌کننده توان RF‎ با استفاده از خصوصيات آماري سيگنال
طراحي مدارهاي CMOS‎ نانومتري مقاوم در برابر اثرات گذر زمان
طراحي و ارزيابي حل مسئله‌ي مسير هميلتوني با رويکرد محاسبات نامتداول نورمبنا
ارائه ساختار جديد جهت اتصال مبدل توربين بادي با ژنراتور سنکرون مغناطيس دائم به شبکه
تصميم‌گيري بهينه نيروگاه‌هاي مجازي در محيط رقابتي بازار برق در تعامل با منابع انرژي پراکنده
کنترل آرايش دوبعدي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم متحرک با استفاده از تخمين فيلتر ذره
ساخت حسگر فشار بر پايه گسيل ميداني مبتني بر نانولوله‌هاي کربني.-
طراحي و تحليل تقويت‌کننده رامان مبتني بر ريزحلقه در بستر کريستال فوتوني
کنترل روبات توانبخشي با رهيافت زمان‌بندي آزاد
مدل سازي و مقايسه کاربرد ليزر Q‎ سوئيچ نئوديميوم ياگ و منبع نور پالسي شديد در درمان ضايعات پيگماني
طراحي نوسان‌گر حالت- جريان کم نويز با تشديدگر مرتبه بالا CMOS‎.-
ادغام تصاوير سنجش از دور با استفاده از اطلاعات مکان- فرکانس
طراحي يک حلقه‌ي قفل فاز تمام ديجيتال کم مصرف با محدوده‌ي فرکانسي گسترده.-
طراحي، تحليل و ساخت آنتن ميکرواستريپ دو بانده با قطبش تغييرپذير با يک خط تغذيه مناسب شبکه‌هاي وايرلس
آناليز و طراحي اسيلاتورهاي موج ميليمتري مبتني بر موج
برنامه‌ريزي مبتني بر ريسک شبکه‌هاي توزيع با در نظر گرفتن برهمکنش‌هاي مديريت دارايي در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
کاهش نرخ عدم تشخيص عيب با استفاده از روش آناليز مؤلفه مستقل ديناميک مبتني بر فاکتور برون هشته محلي (LOF‎).-
حسگري طيفي مبتني بر GoF‎ در شبکه‌هاي راديوي شناختي.-
مدل سازي و شبيه‌سازي ليزر درماني درون وريدي با بکارگيري ليزر ديود.-
ترکيب ويژگي‌ها براي طبقه‌بندي صداهاي هنجار و ناهنجار قلب
پيش‌بيني برهم‌کنش‌هاي پروتئين- پروتئين مبتني بر ساختار اول با کمک روش‌هاي يادگيري ماشين
کنترل سيستم‌هاي کارکرد از دور با ديناميک غيرخطي
استفاده از مدولاسيون DPWM‎ در مبدل ژنراتور توربين بادي متصل به شبکه.-
حسگري طيفي مشارکتي در کانال‌هاي غيرايده‌آل
روشي مبتني بر توصيف براي تشخيص حمله‌هاي اتلاف منابع در سرويس‌دهندگان SIP‎.-
طراحي رويتگر غير خطي با ورودي نامعلوم به کمک تجزيه مجموع مربعات
ارائه ترکيب نوين از آرايه مبدل فرا صوت جهت بهبود عملکرد تکنيک فرا صوت تمرکز يافته شدت بالا (HIFU‎).-
بهينه سازي انرژي و کاهش تأخير در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با پروتکل WirelessHART
طراحي و ساخت يک مبدل چندپايانه‌اي سه فاز کليد کاهش يافته جديد بر اساس مبدل B4
بخش‌بندي مقاوم تصاوير MR‎ مغز با استفاده از يک مدل هندسي آماري تنک
ارائه‌ي ساختار روشمند براي محاسبه‌ي هزينه‌ي عملياتي در شرکت توزيع از ديد تنظيمگر مقررات
ارزيابي اقتصادي هاب انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌ها.-
طراحي و ساخت روش مدولاسيون همزمان دامنه و پهناي پالس براي اينورترهاي سه فاز چهار ساق
بهبود مدل رشد تومور با داده‌هاي واقعي و طراحي کنترلگر ضدتومور
طبقه بندي اثر انگشت با استفاده از تصوير جهتي
آشکارسازي مشارکتي ويژگي ايستان چرخشي در شبکه‌هاي راديوي شناختي
ارائه روشي براي تشخيص و طبقه بندي سرطان مستقل از نوع سيستم و بافت با طيف سنجي رامان
برنامه ريزي توسعه منابع انرژي گسترده با در نظر گرفتن تاثيرات سياست‌هاي رگولاتور
طراحي يک ترکيب جديد براي شارژر خودروي برقي هيبريدي با اينورتر سوئيچ کاهش يافته (‎۶ سوئيچه) و مبدل zeta dc/dc‎.-
توسعه روش تحليل مولفه کانوني (CVA‎) به منظور طراحي سيستم عيب‌يابي ژنراتور سنکرون
مدل‌سازي رفتار ديناميک بلندمدت بازار برق با درنظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي تاثيرگذار
مديريت فني و اقتصادي شبکه‌هاي توزيع هوشمند در شرايط پس از وقوع خطا
رويکردي براي کاهش داده در سيستم‌هاي ثبت چند کاناله عصبي قابل کاشت در بدن
بررسي آثار پلاسموني در طيف جذب نانو نوارهاي گرافيني
بهره‌برداري توأم گرمايي و الکتريکي ريزشبکه با لحاظ عدم قطعيت در منابع توليد پراکنده
طراحي مبدل فرکانسي يک به چند فاز AC/AC براي انتقال القائي توان
مبدل ماتريسي مقاوم در برابر خطاهاي سمت شبکه
پيش‌بيني تاخوردگي دامنه پروتئين‌ها مبتني بر روش خوشه‌بندي
يافتن محل نقاط دسترسي در شبکه WiFi‎
استفاده از ذخيره‌کننده انرژي هيبريد باتري- ابرخازن در منابع تغذيه بدون وقفه
مصالحه ميان دقت و تفسير پذيري در سيستم‌هاي مبتني بر قواعد فازي با استفاده از الگوريتم ICA
پايدارسازي سيستم‌هاي کنترل تحت شبکه بي‌سيم در معرض تزريق داده
مدل‌سازي خدمات و دارايي‌هاي يک فراهم آورنده خدمات انتقال در بازارهاي همزمان انرژي و رزرو چرخان
کشف صفحات وب آلوده مبهم‌سازي‌شده در نتايج موتورهاي جستجو
بهينه‌سازي مجموع نرخ امن در شبکه‌هاي راديوشناختي.-
استفاده از تعدد فمتوسل‌ها براي بهبود بازدهي انرژي در شبکه‌هاي مخابرات سيار
طراحي و شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه‌اي با استفاده از تکنولوژي
کنترل مبدل‌هاي موجود در ريزشبکه ترکيبي AC/DC‎ در گذر از حالت متصل به شبکه به جزيره‌اي
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن شکافي با استفاده از سطوح سخت و نرم
شبيه‌سازي سلول خورشيدي حساس شده به نقاط کوانتومي بر مبناي نانو ميله اکسيد فلزي و بررسي اثر نانو پلاسموني روي خواص الکتريکي- اپتيکي آن
نهانکاوي تصاوير با استفاده از يک الگوريتم مبتني بر بهينه سازي کلوني زنبور عسل
پيش‌بيني بلندمدت بار به کمک سيستم‌هاي چندعامله
کنترل هوشمند ريزشبکه‌ها به منظور کمينه‌سازي نوسانات ولتاژ و فرکانس
طراحي تقويت‌کننده توان CMOS‎ با راندمان بالا جهت استفاده در مخابرات بي‌سيم نسل چهارم.-
تهيه نماد کروموزمي از تصاوير کروموزوم‌هاي انسان با کمک روش حاشيه‌نويسي تصاوير نيمه نظارتي مبتني بر ناحيه
مدل‌سازي توربين گازي V94.2‎ و پياده‌سازي رويتگر مود لغزشي براي آن
يک سيستم مبتني بر شهرت براي تشخيص برخط بات‌نت‌ها با استفاده از ترافيک DNS‎.-
آشکارسازي تغييرات موج T‎ با استفاده از تحليل اطلاعات ليدهاي مختلف سيگنال ECG‎
مدل‌سازي سطح درام بويلر و کنترل آن به روش بهينه‌سازي انبوه ذرات
کنترل چند منظوره‌ي خودروهاي هيبريد الکتريکي سري- موازي
طراحي و شبيه‌سازي دي مالتي پلکسر فونوني
شبيه‌سازي سلول خورشيدي حساس شده به نقاط کوانتومي مبتني بر نانو سيم‌هاي ZnO‎ و بررسي اثر پلاسمونيک بر مشخصات نوري آن
شناسايي رفتارهاي پيچيده انسان با استفاده از روش‌هاي مبتني بر انطباق گراف از روي تصاوير ويدئويي
ارزيابي راهبردهاي توسعه توليد از ديد رگولاتور با بکارگيري سيستم‌هاي چندعاملي
شناسايي مدل غيرخطي و کنترل فشار درام بويلر با روش الگوريتم ژنتيک در حضور اغتشاشات بار.-
آنتن‌هاي آرايه‌اي ميکرواستريپي تغذيه شده با شکاف روي SIW‎.-
ناحيه‌بندي تصاوير التراسوند پستان با روش کانتور فعال مبتني بر تئوري نئوتروسوفي
طراحي و تحليل عددي آشکارساز بلور فوتوني نقطه کوانتومي.-
بهبود عملکرد سامانه واسط مغز- رايانه مبتني بر حرکت با استفاده از فيلترهاي با ضريب کيفيت ثابت
شبيه‌سازي و تحليل ليزر بلور فوتوني نقطه کوانتومي
مدل‌سازي انتشار و تشخيص کرم اينترنتي استتار شده ناهمپوشان (کاترپيلار).-
طراحي همسان‌ساز کانال سيمي سريال کم توان با سرعت بالا
شناسايي گره‌هاي خودخواه در شبکه‌هاي بي‌سيم اقتضايي با استفاده از منطق ذهني
تشخيص موج P‎ در سيگنال ECG‎ افراد نرمال و غيرنرمال برمبناي مدل بيزين
طراحي يک فيلتر ميان‌گذر فرکانس بالا با استفاده از فيلترهاي چند مسيره‌اي
يک روش جريان‌سازي نظير به نظير ويديوي زنده در محيط ابري
بررسي ضايعات رنگدانه‌اي پوست با استفاده از ادغام تصاوير پلاريزه خطي
طراحي و شبيه‌سازي جاذب نوري فراماده‌اي نانوساختار
طراحي و ساخت آنتن صفحه‌اي کوچک چند بانده جديد بارگذاري شده به وسيله متامتريال
برنامه‌ريزي ديناميکي انعطاف‌پذير توسعه شبکه انتقال در محيط تجديدساختار يافته
کنترل آرايش غيرمتمرکز تحمل‌پذير آسيب براي روبات‌هاي متحرک بدون راهبر
آشکارسازي Trend‎ باند آلفا سيگنال الکتروانسفالوگرام با استفاده از پردازش تصوير اسپکتروگرام.-
طراحي يک سامانه چند عامله براي ردگيري توزيعي هدف و جلوگيري از برخورد با موانع محدب پويا
طراحي و تحليل افزاره‌هاي نوري بر پايه ساختار متقارن PT‎.-
مدل‌سازي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه توزيع مبتني بر سوابق اتفاقات، تعمير و نگهداري
رؤيت‌پذيري مکان خطا با حداقل جايگذاري واحد اندازه‌گيري فازور (PMU‎) در شبکه توزيع با حضور منابع توليد پراکنده.-
طراحي و شبيه‌سازي حل نوري چند مسئله ان‌پي- تمام با استفاده از توان نور
روشي براي همبسته‌سازي هشدارهاي امنيتي با استفاده از رويکرد کشف الگوهاي ترتيبي
کنترل مقاوم آرايش و ردگيري هدف براي يک شبکه حسگر متحرک پويا
تخصيص منابع در شبکه‌هاي راديو شناختي مبتني بر OFDMA‎
بهسازي تصوير پلاک خودرو
شناسايي و رديابي بر خط انسان‌ها در صحنه‌هاي نيمه‌متراکم
عملکرد کدهاي LDPC‎ تزويج شده فضايي در کانال‌هاي متقارن
تحليل کدهاي قطبي در کانال‌هاي متقارن
ارائه ساختاري جديد به کمک مبدل ويينا و B-4‎ جهت اتصال توربين بادي به شبکه
شکستن الگوريتم رمزنگاري DES‎ با رويکرد نورمبنا.-
کنترل موتور BLDC‎ در حضور خطاي انحراف محوري استاتيک روتور.-
طراحي و ساخت آنتن آرايه‌اي انعکاسي چندبانده
پردازش پيکسل‌هاي آميخته در تصويربرداري ابرطيفي سنجش از دور
شناسايي پارامترهاي ژنراتور سنکرون با استفاده از روش EIV‎
تحليل و طراحي نوسان‌ساز تربيعي با نويز فاز کم
شبيه‌سازي گيت‌هاي منطقي بولي صوتي
توليد خودکار امضاهاي رفتاري براي تشخيص بدافزارها با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
طراحي شبکه‌هاي توزيع AC/ DC‎
ارسال منبع گوسي روي کانال گوسي در حضور تداخل هم بسته و در حالت عدم انطباق پهناي باند
طراحي کنترل‌کننده يکپارچه با توانايي جبران‌سازي هارمونيکها براي اينورترهاي مستقل و متصل به شبکه
طراحي سازوکارهاي بازارهاي انرژي و ذخيره در سيستم‌هاي قدرت چندناحيه‌اي
بررسي و شبيه‌سازي آرايه‌اي از آنتن‌هاي پلاسما
طراحي و ساخت فيلتر ميان گذر با قابليت پيکربندي مجدد مبتني بر فرامواد
پايش زيستي و منشأيابي ترکيبات آلکانهاي نرمال با استفاده از رسوبات و تخمهاي چهارگونه پرستوي دريايي در جزاير شيدور و بني فارور، خليج فارس
طراحي فيلتر آنتي الياسينگ براي کاربرد راديوي نرم‌افزاري
حفاظت تطبيقي در شبکه‌هاي توزيع فعال
يک معماري ترکيبي CDN- P2P‎ براي جريان‌سازي ويدئو بر حسب تقاضا در اينترنت
کنترل اينورترهاي سه‌فاز چهارسيمه موازي با هدف بهبود شاخص‌هاي کيفيت توان
طراحي و ساخت سيستم کنترل به منظور پايداري سکوي دو درجه آزادي
طبقه‌بندي تصاوير سنجش از دور با استفاده از ويژگي‌هاي بافت
استخراج اطلاعات در سيستم‌هاي پرسش و پاسخ، با استفاده از يک رويکرد آماري- ممتيکي
مدل‌سازي شبکه‌هاي نظير به نظير توري براي جريان‌سازي ويدئو
مدل‌سازي و تحليل کارايي اندازه‌گيري طيف در سيستم‌هاي مشارکت طيفي پويا
تدوين استراتژي تخصيص منابع سمت مصرف باهدف دستيابي به قابليت اطمينان انعطاف‌پذير در سيستم‌هاي قدرت
بازطراحي کنترلگر سامانه‌هاي تعويضي اتلافي داراي عدم قطعيت و کاربرد آن در سامانه‌هاي زيستي
پيش‌بيني عملکرد پروتئين‌ها مبتني بر روش‌هاي يادگيري ماشين.-
افزايش اطلاعات مکاني تصاوير سنجش از دور با استفاده از ادغام تصاوير چندطيفي و تک‌رنگ
تشخيص تاخوردگي پروتئين با استفاده از يک رويکرد دسته‌بندي دو لايه
بازنمايي و توصيف شکل زير- کلمات چاپي فارسي
کنترل پيش‌بين مقاوم توزيع شده در زنجيره تأمين
شبيه‌سازي و تحليل مکانيسم انتقال الکترون در سلول خورشيدي حساس به نقاط کوانتومي
کاهش رنگ نقشه‌هاي فرش پيش از نقطه‌گذاري بر اساس ناحيه‌بندي
خواندن خودکار نقشه‌هاي دستي فرش
ارائه يک الگوريتم تقليدمحور چندهدفه براي کشف مقاوم قوانين فازي
طراحي بهينه منبع تغذيه بدون وقفه چندسطحي
طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن فراپهن باند با ساختار جديد در محدوده فرکانسي V/UHF‎
روشي براي بازيابي وفقي بسته هاي اتلاف شده در جريان سازي نظير به نظير ويدئو بر روي شبکه هاي سيار
طراحي کنترل‌گر ژنتيکي مصنوعي براي کنترل فرآيند بيان ژن
طراحي کنترلگر مرتبه ثابت براي سامانه‌ي تعليق نيمه‌فعال خودرو.-
شبيه سازي چگونگي تاثير شدت نور بر رابطه‌ي پاشندگي فرامواد نانو ساختار
طراحي و شبيه سازي اثرات نقص در ترانزيستور اثر ميدان گرافني
کنترل فرکانس ريزشبکه با در نظر گرفتن خودرو الکتريکي.-
تحليل کم ي روش‌هاي حذف تداخل در گيرنده‌هاي راديو شناختي
طراحي تخمينگر حالت براي کشتي مبتني بر مدل غيرخطي و در حضور اغتشاشات
مدلسازي فرآيند رشد سلول‌هاي بنيادي سرطان و تخمين حالت مدل در حضور نويز
شناسايي خودکار حالات چهره بيماران اسکيزوفرنيک مبتني بر روش رگرسيون
شبيه سازي موجبر پلاسموني مبتني بر ساختار گرافن فلز
حاشيه‌نويسي معنايي تصاوير با استفاده از يک رويکرد تکاملي
کنترل تطبيقي دکوپله يک سيستم HVAC‎ تأخيردار مبتني بر شناسايي RLS‎.-
ساخت حسگر فشار گسيل ميداني براساس گرافن
تخصيص بهينه منابع سمت مصرف و ذخيره‌سازها در سيستم قدرت با در نظر گرفتن نفوذ گسترده منابع تجديدپذير
طراحي جستجوبنيان معماري نرم افزار با استفاده از الگوريتم ژنتيک
طراحي پايور شبکه هاي رله MIMO‎ در حضور عدم قطعيت اطلاعات کانال
تحليل مبدل تشديدي LLC‎ در فضاي حالت جهت استفاده در فرکانسهاي بالا
ارزيابي فني و اقتصادي ساختارهاي شبکه‌هاي توزيع AC/DC‎

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *