کلاسه بند بیزین ساده

کلاسه بند بیزین ساده، یک مدل احتمالی است که بجای یافتن تابع جداکننده، احتمال شرطی میزان تعلق هر ویژگی به هر کدام از کلاس ها و احتمال هر کلاس در نظر گرفته می شوند. در کلاسه­بند بیزین[1]، برچسب کلاس با بالاترین احتمال به نمونه تست ورودی اختصاص می­یابد [54]. در واقع برای نمونه ، احتمال پسین[2] به ازای عضویت این نمونه در کلاس­های مختلف ، به صورت زیر محاسبه می­شود:

[1] Bayesian classifier

[2] Posterior probability

با استفاده از تئوری بیز[1] برای رابطه بالا داریم:

[1] Bayes theorem

احتمال P(cj)  احتمال هر کلاس است که از روی داده­های آموزشی قابل محاسبه است. احتمال درست­ نمایی[1]  با فرض مستقل بودن ویژگی­ها از یکدیگر به شرط برچسب کلاس، به سادگی قابل محاسبه است. این نکته قابل ذکر است که فرض استقلال ویژگی ها تاثیری بر روی کارایی کلاسه بند ندارد. این کلاسه­بند با استفاده از رابطه زیر، نمونه تست ورودی را کلاسه ­بندی می­کند:

[1] Likelihood

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *