کنترل فازی و کاربرد آن در میکروشبکه

اخیرأ  تئوری منطق فازی و شبکه عصبی و شبکه فازی-عصبی به علت توانایی زیادشان در تخمین توابع غیرقطعی دقت پایین و غیرخطی به­عنوان تخمین­گر عمومی،مورد استقبال قرارگرفته­اند.در مقالات استفاده موفقیت­آمیز از منطق فازی و شبکه­های عصبی درسیستم کنترل نشان داده ­شده است.

کنترل­کننده­های فازی طبیعت غیرخطی دارند وانتظار می­رود تا عملکرد مقاومی در شرایط بروز اغتشاش در سیستم داشته باشند.

به خاطر طبیعت غیرخطی میکروشبکه به کار بردن کنترلرهای فازی در كانورتر DG ها مورد استقبال قرارگرفت.همچنین منطق فازی به خاطر انعطاف­پذیری وقدرت سازگاری­اش قابلیت plug and play را برای DGها فراهم می­کند.درطراحی کنترل­کننده فازی نیازی به دانستن مدل دقیق از سیستم نمی­باشد، همین امر منطق فازی را برای سیستم­های حقیقی ،مناسب و عملی می­کند و یک مهندس می­تواند کنترل­کننده محلی­ر­ا آسان­تر،با متغیرهای زبانی تنظیم کند(مهندسی آسان).کنترل­کننده­های فازی بر اساس دانش افراد خبره از سیستم طراحی می­شوند.مزیت استفاده از منطق فازی در طراحی کنترل کننده­ها،همگرایی سریع این روش می­باشد زیرا اندازه گام­ها را در جستجوی خروجی مناسب به­صورت قابل تطبیقی کاهش می­دهد.همچنین سیگنال­های ورودی متغیر و نویزی در جستجو اثری ندارند.توابع تعلق مناسب برای کنترل­کننده بعد از به­دست آوردن اطلاعات مناسب از سیستم انتخاب می­شوند.

برای طراحی هر کنترل­کننده فازی باید مراحلی طی شود،ابتدا فازی سازی[1]،یعنی متغیر های  قطعی ورودی به متغیرهای زبانی تبدیل شوند.در مرحله دوم باید برای متغیرهای ورودی و خروجی توابع تعلق در نظر گرفته شود.در مرحله بعد باید قوانین کنترلی بر اساس متغیرهای ورودی و خروجی نوشته شود و پایگاه داده تشکیل شود و در نهایت به فازی زدا[2]نیازاست تا خروجی فازی  به یک عدد قطعی تبدیل شود.شکل (3-8)ساختار کلی یک سیستم فازی را نشان می­دهد.

شکل3-8)ساختارکلی سیستم فازی

در این پایان نامه به منظور کنترل توازن توان تولیدی و مصرفی و فرکانس یک کنترل کننده PI فازی خود تنظیم طراحی شده است و به میکرو توربین گازی اعمال شده است. ضرایب این کنترل کننده در اکثر مقالات با استفاده از  روش سعی و خطا تعیین می شود. در این پایان نامه برای تعیین این ضرایب  از روش فازی استفاده می­شود که در فصل بعد به تفصیل تشریح شده است.

[1]Fuzzification

[2]Defuzzification

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *