دسته بندی کننده درختی

یک فایل متنی 48 صفحه ای در مورد درخت تصمیم

این فایل متنی می تواند برای فصل دوم پایان نامه مورد استفاده قرار گیرد.   چکیده یادگیری درخت تصمیم یکی از رایج ترین تکنیک های یادگیری ماشین می باشد که به دلیل سادگی و کارامدی باعث شده است علی رغم مشکلاتی که در استفاده از آن همچون صفات دارای نویز و یا صفات فاقد مقدار […]

یک فایل متنی 48 صفحه ای در مورد درخت تصمیم بیشتر بخوانید »

MP00 – تشخیص کلمه دستنویس و تایپی با بردار ویژگی و دسته بندی درخت تصمیم گیری

  Handwritten and Printed Word Identification Using Gray-Scale Feature Vector and Decision Tree Classifier Abstract Document image analysis is one of the important steps towards a paper free world. An effective Optical  Character Recognition (OCR) system would be helpful for achieving this fit. But the next question may arise that whether a single OCR system will be sufficient for

MP00 – تشخیص کلمه دستنویس و تایپی با بردار ویژگی و دسته بندی درخت تصمیم گیری بیشتر بخوانید »