آموزش فارسی اتوکد autocad

فیلم آموزش فارسی اتوکد AUTOCAD

 
 

لينك دانلود

 
 

AutoCAD 2D

فصل اول: مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری

تاریخچه تهیه نقشه و آشنایی با نقشه های مختلف ساختمانی

– آشنایی با شاخه های مختلف نقشه برداری

– اصول کلی نقشه کشی

– آشنایی با شرکت اتودسک و نرم افزار اتوکد

– ویژگی های اتوکد چیست؟

– ارتباط اتوکد با نقشه کشی صنعتی

– ارتباط اتوکد با برق و الکترونیک

– نقشه کشی برق ساختمان

– ارتباط اتوکد با لوله کشی

– اتوکد در موبایل

– ویژگی های نرم افزار AutoCAD

فصل دوم: آشنایی با AutoCAD

اتوکد چیست؟

– آشنایی با محیط AutoCAD

– انواع روش های اجرای دستورات

– آشنایی با پنجره Commands

– تغییر فضای برنامه از دو بعدی به سه بعدی و آشنایی با نوار منوها

– آشنایی با تایپ کردن دستورات

– شخصی سازی در AutoCAD

– آشنایی با سربرگ های فایل- آشنایی با Start tab

فصل سوم: شروع کار با AutoCAD

ایجاد یک فایل ترسیمی

– بازکردن یک فایل موجود

– بازکردن فقط بخشی از یک ترسیم

– معرفی کامل فقط نوار ابزار AutoCAD

– ذخیره کردن فایل جاری و مدیریت چند فایل

– تنظیم ذخیره خودکار و ذخیره یک فایل پشتیبان و افزودن اطلاعات به ترسیم

– آشنایی با مکان نما

– آشنایی با منوهای میانبر سیستم مختصات کاربر

– کنترل USC

– انواع واحدهای انداره گیری، تنظیم واحد ترسیم و تنظیم معیار و جهت اندازه گیری زاویه ای

– مقیاس و محدوده ترسیم

– آشنایی با مختصات

فصل چهارم: مفاهیم بنیادی در اتوکد

آشنایی با نوار ابزار استاندارد در اتوکد

– آشنایی با منوی Window

– آشنایی با مختصات قائم مطلق، قائم نسبی، قطبی مطلق و قطبی نسبی

– روش های ورود مستقیم مختصات

– دستگاه مختصات

– مدیریت نماها

– تنظیمات دید دوبعدی و خاموش کردن دید پرسپکتیو تغییر نماد دستگاه مختصات

– روش های انتخاب موضوعات(1)

– روش های انتخاب موضوعات(2)

– انتخاب ضمنی موضوعات مشابه و موضوعات روی هم افتاده

– سفارشی نمودن فرایند انتخاب اشیا

– علامت گذاری ترسیمات

فصل پنجم: ترسیمات دوبعدی – ترسیم اشکال هندسی

دستور Point

– دستور Line

– دستور Circle

– دستور Arc

– دستور Donut

– دستور Region

– دستور Ellipse

فصل ششم: ترسیمات دوبعدی – ترسیم اجسام ساده و مرکب

دستور Rectangle

– دستور Xline

– دستور Ray

– دستور Revision Cloud

– دستور Pline

– دستور Polygon

– دستور Boundary

– دستور Sketch

– دستور Solid و Mline

فصل هفتم: ابزارهای کمک ترسیمی

آشنایی با دستورات Ortho و Grid

– ابزار Polar Tracking

– ابزار Object Snap

– ابزار Object Snap –

Tracking دستور OSnap (سربرگ Snap and Grid)

– دستور OSnap (سربرگ های Polar Tracking و Object Snap)

– دستور OSnsp(سربرگ های Dynamic Input، 3D Object Snap و Quick Properties)

– دستور OSnap( سربرگ Selection Cycling)

– دستور Group

فصل هشتم: دستورات ویرایش دوبعدی

دستورات Break، Trim و Break at Point

– دستورات Erase و Oops

– دستورات Redo، Undo و MRedo

– دستورات Array، Copyو Offset

– دستورات Extend و Explode

– دستورات Move و Rotate

– دستورات Stretch و Lengthen

– دستورات Mirror و Scale

– دستورات Fillet و Chamfer

– دستورات PEdit و Reverse

– دستورات Spline Edit

– ابزار Quick Properties و دستور Properties

– ویرایش موضوعات با استفاده از نقاط گیره

– دستورات Redraw، Change، Join و Regen

فصل نهم: کنترل صحفه تصویر و هاشور زنی

تغییر بزرگنمایی ظاهری ترسیمات

– تغییر موقعیت ظاهری ترسیمات

– آشنایی با نوار ناوبری

– آشنایی با دستور View

– هاشور زدن سطح

– آشنایی با کادر محاوره ای Boundary Hatch

– آشنایی با Gradient

– ویرایش هاشورها

– آشنایی با دستور Wipeout

فصل دهم: ویژگی های اجسام و مدیریت لایه ها

دستور Color

– دستور LWeight-

Line Type

– آشنایی با لایه ها

– ایجاد لایه ها

– تغییر خصوصیت لایه ها

– آشنایی با کادر Layer Properties manager

– تغییر لایه موضوعات

– مطابقت دادن ویژگی ها بوسیله دستور Match prop

– انتخاب موضوعات بوسیله ویزگی های آنها

فصل یازدهم: قیدگذاری موضوعات

قیدگذاری هندسی

– آشنایی با تنظبمات قیود هندسی

– آشنایی با دستور Auto Constrain

– آشنایی با نوار قیود هندسی

– آشنایی با قیدگذاری ابعادی

– آشنایی با دستورات مخفی سازی، حذف و پارامترهای قیود

فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن

ایجاد متن تک خطی

– ایجاد متن چند خطی

– آشنایی با رفع غلط املایی

– تنظیمات سبک متن

– درج علائم خاص و درج پاراگراف

– متغیر سیستمی Texted

– ویزایشگر متن اتوکد

– ویرایش متون، تغییر ابعاد نوشته ها و تغییر نقطه درج

– جستجو و تغییر کلمات در متن

– ویرایشگر متن MTEXT توسعه یافته

فصل سیزدهم: اندازه گذاری

انداره گذاری سریع

– تنظیمات اندازه گذاری موضوعات ترسیمی

– محاسبه فاصله افقی و عمودی

– اندازه گذاری خطوط مورب، اندازه گذاری زوایا، کمان و دایره

– دستور Dimaro Dim Radius و Dim diameter

– دستور Dimordinate، Dimjogged و Distance

– آشنایی با دستورات Break، Quick dimension و Dim Continue

– آشنایی با دستور Inspect، Dim Baseline و Jogline

– آشنایی با دستور Tolerance

– آشنایی با دستور Qleader

– دستور Dim Edit، Dimcenter و بروز رسانی اندازه گذاری ها

فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد

آشنایی با ساختن Block

– آشنایی با ساختن WBlock

– درج Block  و WBlock ساخته شده

– ویرایش بلوک های درج شده

– تجزیه، حذف و تغییر نام بلوک

– درج بلوک به صورت سطری ستونی و ایجاد یک فایل ترسیمی از یک بلوک

– دستور Export  وImport

– تبدیل فرمت DWG به فرمت pdf

– آشنایی با دستور Attach

– ویرایش تصاویر درج شده و کم کردن حجم فایل های ترسیمی

– آشنایی با دستور leader

– آشنایی با دستور Multi leader

– آشنایی با دستور ID، ID Point و Measurgeoms

– آشنایی با دستور Properties، List، Dist و Massprop

فصل پانزدهم: آشنایی با BIM 360 & Autodesk 360

شروع کار با Autodesk 360

– آشنایی با Autodesk 360 بر روی موبایل

– آشنایی با وب سایت Autodesk 360 Exchange

– عناوین جدید در Autodesk BIM 360 Glue

– آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (استفاده از موبایل)

– آشنایی با Autodesk BIM 360 Glue (تبادل اطلاعات)

– آشنایی با Design Feed

فصل شانزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD

ترسیم و ویرایش- نصب و تنظیمات

– اصلاحات PDF

– رابط کاربری بهبود یافته

– Revision Clouds حاشیه نویسی وتعیین اندازه به طور هوشمند

 
 

لينك دانلود

 
 


AutoCAD 3D

فصل اول: مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی

طراحی مدل سه بعدی مدل سازی سه بعدی

– چرا مدل سازی کامپیوتری؟

– کاربرد مدل سازی شبیه سازی و بازسازی سه بعدی کامپیوتری در پروژه های معماری و عمرانی

– چرا پانورما؟

– چرا VRML؟

– مراحل شش گانه مدل سازی سه بعدی کامپیوتری

– مدل سازی سه بعدی

– بررسی عملکردی نرم افزارها در بحث مدل سازی و مقایسه آنها- نورپردازی

– نورپردازی در حوزه زیبایی شناسی

– بکارگیری رنگ

– چگونه سه بعدی می بینیم؟

– رندر چیست؟

فصل دوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر (1)

شروع کار با محیط سه بعدی

– سیستم مختصات سه بعدی

– آشنایی با View Cube

– آشنایی با 3Dorbit

– دستور 3Dorbit

– استفاده از دستورات Camera  و plan

– استفاده از دستورات 3DForbit و 3DCorbit

– دستور 3Dwalk

– تغییر نقطه دید سه بعدی

– آشنایی با دریچه های دید در محیط سه بعدی

– استفاده از سبک های نمایش سه بعدی

فصل سوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر(2)

آشنایی با نوار ابزار Visual Style

– مدیریت Visual Style

– ساخت فایل ویدئویی

– ساخت تصاویر متحرک

– ایجاد نماهای پرسپکتیو

– فعال و غیر فعال کردن حالت پرسپکتیو

فصل چهارم: ترسیم اجسام سه بعدی

آشنایی با مدل های حجمی پایه

– ترسیم مکعب و کوه

– ترسیم هرم، کره و استوانه

– ترسیم دونات و مخروط

– دستور Poly solid

– ترسیم مارپیچ

– انواع مدل سازی سه بعدی

فصل پنجم: ایجاد مدل های حجمی از ترسیمات دو بعدی

دستورات Thicken و Elev

– دستورات Extrude و Revolve

– دستور Loft

– دستور Sweep

– دستور Convtosurface

– دستورات revsurf و Rulesurf

– دوبعدی سازی از مدل های سه بعدی

فصل ششم: ابزارهای کمک ترسیمی سه بعدی

آشنایی با متغیر OSnapZ و دستور UCSICON

– حرکت دادن موضوعات در فضای سه بعدی

– معکوس کردن و چرخاندن موضوعات

– مقیاس گذاری موضوعات

– تراز کردن موضوعات

– ایجاد آرایه سه بعدی

فصل هفتم: ایجاد سطوح

ترسیم سطوح با استفاده از Pface، 3Dface و Planesurf

– ترسیم چند خطی سه بعدی و ایجاد سطوح شبکه ای

– ایجاد سطوح مقید و افزودن مرز به عناصر

– ایجاد سطوح ترکیبی و ایجاد سطح بر روی لبه عناصر

– آشنایی با دستور Surfoffset

– بریدن و امتداد دادن سطوح

– ایجاد مدل صلب و Nurbs سطوح

– کار با رئوس بر سطوح

– آشنایی با دستورات تجزیه و تحلیل سطوح

– ایجاد سطح از طریق پروفیل

فصل هشتم: ایجاد توری ها

ترسیم Polygon با استفاده از دستور 3Dmesh

– ترسیم مکعب و مخروط با استفاده از دستور Mesh

– ترسیم استوانه و هرم با استفاده از دستور Mesh

– ترسیم کره، کوه و تورس با استفاده از دستور Mesh

– تنظیمات دستور Mesh

– آشنایی با دستورات Meshsmoothless، Meshsmoothmore، Meshsmooth و Meshrefined

– افزایش و کاهش سختی لبه های عناصر توری و آشنایی با پنجره تنظیمات توری ها

– امتداد، تقسیم و ادغام وجوه عناصر توری

– آشنایی با دستورات MeshSpin، Meshcollapse، Meshcap و ConvToSolid

– تبدیل عناصر به سطوح سه بعدی

فصل نهم: ویرایش ترسیمات سه بعدی

آشنایی با دستورات ویرایش

– اصلاح طول، گرد کردن گوشه ها و پخ زدن عناصر

– تجزیه و کنترل مشخصات عناصر

– ترکیب، کم کردن و اشتراک احجام سه بعدی

– تصویر نمودن نقاط و پاره خط بر روی سطح عناصر سه بعدی

-آشنایی با دستور Section Plane

– آشنایی با دستور Live Section، Section Plane JOG و متغیر سیستمی DELOBJ

– تغییر احجام با مقطع زدن و بریدن احجام سه بعدی

-استخراج نمای دو بعدی از مدل های سه بعدی و درج یک نقش بر روی سطوح سه بعدی

– ویرایش موضوعات سه بعدی با استفاده از دستور Solid Edit

– ویرایش صفحات Mesh

فصل دهم: نور

آشنایی با نور پردازی

– ایجاد نور نقطه ای و نقطه ای جهت دار

– ایجاد نور جهت دار و جهت دار آزاد و ایجاد نور غیر خطی، غیرخطی آزاد و نور راه دار

– گزینه های مربوط به نور ها

– مدیریت منابع نور

– تنظیم نور خورشید

فصل یازدهم: مواد و رندر

آشنایی با مواد

– ویرایش مواد- نخصیص و حذف مواد به عناصر

– تنظیم بافت بر روی عناصر

– تنظیمات پس زمینه صحنه

– آشنایی با رندر و تنظیمات اولیه رندر

– تنظیمات پیشرفته رندر

– رندر نمودن صحنه

– ذخیره نمودن صحنه به صورت تصویر

– آشنایی با رندر سه بعدی و متن

فصل دوازدهم: متحرک سازی

آغاز به متحرک سازی

– متحرک سازی بوسیله تلفیق اسلایدها

– متحرک سازی به روش Motion Path

– متحرک سازی با استفاده از Show Motion

فصل سیزدهم: تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی

تنظیمات Layout

– آشنایی با سبک های چاپ و تنظیمات جدول سبک چاپ

– ایجاد سبک چاپ مبتنی بر رنگ

– ایجاد سبک چاپ مبتنی بر نام

– تنظیمات صفحه کاغذ

– پیش نمایش و چاپ ترسیمات

فصل چهاردهم: عناوین تکمیلی در اتوکد

آشنایی با Design Center

– استفاده از موضوعات OLE

– آشنایی با Action Recorder

– ساخت و ضمیمه کردن فایل معیار ساخت

– امنیت و رفع اشکال فایل ها

– آشنایی با دستورات Import/Export

– آشنایی با دستورات مربرط به تصاویر

– آشنایی با دستورات قالبDWF

– ایجاد یک فرا پیوند

– آشنایی با ماشین حساب در اتوکد

– آشنایی با قابلیت Geographic Location

فصل پانزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در AutoCAD

مدل مختصاتی BIM 360 Glue

– مدل مختصاتی Point Clouds- Navisworks

– رندرگیری

– اشیای مقطعی

 

مدت زمان  :  36 ساعت

 

 

 
 
 

لينك دانلود

 
 

 

 

پیش نمایش 1

لینک دانلود پیش نمایش 1 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 2

لینک دانلود پیش نمایش 2 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 3

لینک دانلود پیش نمایش 3 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 4

لینک دانلود پیش نمایش 4 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 5

لینک دانلود پیش نمایش 5 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 6

لینک دانلود پیش نمایش 6 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 7

لینک دانلود پیش نمایش 7 (کیفیت اصلی) 


پیش نمایش 8

لینک دانلود پیش نمایش 8 (کیفیت اصلی) 

3 دیدگاه دربارهٔ «فیلم آموزش فارسی اتوکد AUTOCAD»

  1. blank

   دوست عزیزسلام:
   لطفاممکن است راهنمایی کنیدچطور دانلودکردید؟
   سرفصل های کتاب آموزش اتوکدوجوددادردولی لینک دانلودوجودندارد!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *